Bakgrund
Fågelskåderi i tidig ungdom förde in mig på den biologiska banan. Läste efter gymnasiets biologiska gren zoologi på Göteborgs universitet, denna ärevördiga institution var då belägen på Fjärde långgatan, i de lokaler där gamla straffskolan en gång låg. Klart roligare nu för tiden. Fortsatte efter tre terminers studier där slutarbetet var en sammanställning av Sträckräkningar vid Ålandasjön 1962-1966 med botanik i Carnegie sockerbruks lokaler medan Älvsborgsbron byggdes, kemi, kvartär geologi,  mineralogi och miljökunskap. Oavslutade kurser i praktisk filosofi, ide- och lärdoms- historia, statistik, östasiatiska språk visar på en viss bredd och måttlig brådska. Studiemedelsbestämmelserna var inte lika hårda på den tiden. 

Arbete på Experimentgymnasiet i två terminer, sedan Lärarhögskola, praktiktermin på Bäckängsskolan i Borås. Från 1972 komvux på Västra vuxengymnasiet i Fjällskolans lokaler, 1990 till Majornas gymnasiums lokaler, f d Västra Real. Komvuxarbetet avslutades gradvis 2001-2003 sedan Göteborgs kommun hade snabb-bolagiserat komvux för att sedan förlora upphandlingen. Närmare 400 lärare blev så övertaliga, vilket bör ha kostat ett antal hundra miljoner för Göteborgs skattebetalare. Vitbok planeras. Från 2003 natur- och miljöinformatör i Linnestadens förskolor och skolor, jag hade under komvuxtiden haft sådana kurser som inslag i min tjänst som NO-lärare. Komvux var inspirerande att arbeta på, med många välmotiverade duktiga elever. Linnestaden var nästan bättre med alla glada barn och duktiga lärare, mycket ute även om det regnade. 

Nuläget

Sedan sommaren 2007 är jag komp-ledig som man säger. Fortsätter någon gång att vara naturinformatör för skolor, skriver böcker om Slottsskogen, bildberättar om natur och naturresor i olika föreningar, deltar i GOF:s verksamhet med cirklar och vandringar med tema fåglar samt medverkar i Fåglar på Västkusten. Reser ibland, aktuella resor 2009 Costa Rica och Marocko, 2010 Indien. 

Verksamheter 
Naturvandringar

med lärare och barn i större eller mindre grupper. Slottsskogen ligger nära till hands, liksom Botaniska trädgården och Änggårdsbergen. Ibland blir det speciella tema efter årstiden; Ödledammens djur, småkryp i skog, ringmärkning
av fågelungar i fågelholkar. 

Fortbildning
för lärare i skilda ämnen efter behov som är formulerat av berörda lärare, träd, fåglar, ekologi, miljö, astronomi, stenar, vatten… vanligen som inspirerande delaktivitet i samband med studiedag. Allmän vandring kan vara en bra start/avslutning på termin. 

Bildvisning 
Jag visar gärna bilder i skilda ämnen, numera digitala bilder i bildspel. Jag har många program och gör fler efter önskemål. Se här några förslag på bildvisning

Inventering
av närområdet runt förskolan/skolan.
Vad finns här för möjligheter? Naturrutor, egendomligheter i naturen, träd, gräs och stenar.

Ersättning
Efter överenskommelse, svårare än så är det inte. 
Jag är gärna med också för glädjen.    

Bokning
Det går bra att kontakta mig på e-post 
Jag går ofta att nå på telefon 0703-30 28 16 

Majorna 19/12 2009
Stig Fredriksson
NaturStig

Teckningen i bakgrunden gjorde barnen på förskolan Bild och Form någon gång 2007.
Tack så mycket för den!