Naturtipset 

Naturen är innehållsrik och oändlig, vilket inte alla vet om. Här finns rika möjligheter som man inte bör vara sen att utnyttja. Naturen erbjuder ofta en gynnsam pedagogisk situation, den kan stimulera till ivrig lustbetonad inlärning nästan utan att man tänker på det. På sikt: livsviktigt.

Grodorna är vårens spännande damminvånare, leker denna vår mer
än vanligt kanske pga att vintern varit kort och varm. För vanlig groda 
är leken förbi, för vattenödlor/salamandrar har den precis inletts.

Vattenkrypen är trevliga året om. I en damm med vattenödlor finns yngel
långt in på hösten, men också mycket andra små kryp som lever flera år 
i dammen. 

Markkrypen är alltid spännande. Här finns hoppspindlar och nyckelpigor,
gråsuggor och stackmyror. Se på vilken miljö de gillar: soligt eller mörkt? 
Torrt eller fuktigt? Barrskog eller lövskog? Leta under stenar och i förnan 
(= det som ligger på marken, gamla löv och kvistar).   

Blomkrypen hälsar på i blommorna och på bladen, en del på våren, mer på
sommaren och förhösten eftersom det är blomstertiden framför andra. 
Blomflugor, fjärilar, humlor och bin, liksom myror och trollsländor.

Fåglarna omger oss, ständigt aktiva med att med olika medel försöka överleva
och undvika att råka ut för problem; fascinerar oss med sin sång, sin flyttning
och sina aktiviteter. Här är lite tips på fågellokaler, samt inbjudan till fågelvandringar.

vv h13