NaturStigs 
mark
kryp
tips 

 

Markkrypen

På land finns så många små djur. Många finns nere bland de torra bladen på marken, det som kallas förna. De syns inte så ofta men finns där ändå och de är ohyggligt många. Det finns de som räknat ut, att under ett enda fotsteg på marken i naturen kan flera miljoner små kryp finnas som vi inte ser, de är så små. Under stenar gömmer sig en del ljusskygga djur som snabbt springer bort om man välter stenen. Vält gärna tillbaka stenen efter letandet. Markkrypen är ofarliga för oss även om geting, fästing och myggor kan vara irriterande. Vi slipper ändå malaria och skorpioner. Här kommer några axplock från svensk förna men det finns flera. En del gillar inte småkryp, men håll ändå med om att de kan vara både vackra, intressanta och spännande. Håll med om det. Gör det.

 

 

KRYP_Chelidura_20050425_P4255744_900.JPG (43290 byte)

KRYP_Klottusenfoting_P9299594_20040930_OF_F3C_832.JPG (48157 byte)

KRYP_Enkytre-mask__20050408_P4043266_900.JPG (36148 byte)

KRYP_Knapparlarv_20050408_P4043254_900.JPG (19781 byte)

Tvestjärtar

Klottusenfoting

Enchytre-mask

Knäppar-larv

KRYP_Coccinella_20050408_P4083646_900.JPG (78435 byte)

KRYP_Skalbaggslarv_PA191164_20041019_1000.JPG (59412 byte)

KRYP_Kortvinge_P9299573_20040930_OF_F3C_936.JPG (128341 byte)

KRYP_Jordlopare_PA191172_20041019_900.JPG (55099 byte)

Nyckelpiga

Skalbaggslarv

Kortvinge

Jordlöpare

KRYP_Lockespindel_PA191142_20041019_1000.JPG (56962 byte)

KRYP_Spindel_20050425_P4255671_900.JPG (64589 byte)

KRYP_Spindel_20050425_P4255695_900.JPG (64676 byte)

KRYP_Tusenfoting__P9299590_20040930_900.JPG (52480 byte)

Lockespindel

Vargspindel

Spindel

Tusenfoting

KRYP_Oniscus_20050425_P4255726_900.JPG (136554 byte)

KRYP_Geotrupes_P5283773_mini_700.JPG (22187 byte)

Dubbelfoting_20050408_P4043237_900.JPG (35047 byte)

Kackerlacka_P9299591_20040930_OF_F3C_796.JPG (74963 byte)

Gråsuggor

Tordyvel

Dubbelfoting 

Skogskackerlacka 

 

 

 

 

 

 

Lite kommentarer till djurbilderna ovan. 
Först lite om matens betydelse. 
Det går något så när att placera in de funna djuren i grupper.

Nedbrytarna
Kryp kan äta det mesta. Letar vi i förnan och på marken hittar vi oftast smådjur om äter det som ligger dött på marken - blad, växter och ett och annat smådjur.  Gråsuggor och dubbelfotingar äter förnan, gör samma nytta som daggmaskarna under jorden - ser till att ämnen återanvänds! På så vis cirkulerar allt i naturen, näringskedjorna rullar på. Enchytremaskar (finns inte något bra svenskt namn, kanske förnamaskar?) är vanliga i förnan, de äter också avfall. Ser man noga efter syns det att tarmen deras är full av jord.  I förnan finns den roliga lilla klotdubbelfotingen. Den kan rulla ihop sig till en liten randig boll, och det räddar den säkert från en och annan fågel som inte ser att det är ett djur som går att äta. Den äter avfallet också när den vågar vara ute. Tordyveln äter rutten svamp och rullar små runda kulor av djurspillning, som den sedan lägger äggen i. Då har larverna fullt med mat så fort de kläcks, mycket praktiskt. Vår egen lilla scarabé.  Och visste du att det finns en liten kackerlacka i skogen? Inte alldeles ovanlig, helt ofarlig. Den lever av "djur- och växtavfall" enligt boken och bär omkring på äggen i början...  

Växtätarna 
är inte många här i förnan, här finns inte det som de tycker om, nämligen växter. Tvestjärten (på bilden hane med störst tång och hona) kan tänka sig äta lite växter vid sidan om födan. Den tång de har i baken använder de att lägga in flygvingarna under de andra vingarna med.  De kryper inte in i öronen om du undrar, det är en saga. De vill ha mörkt och fuktigt.  Knäpparen är en skalbagge vars larver lever i marken och äter växtrötter. Den färdiga knäpparen är lätt att känna igen - lägger du den på rygg hoppar den upp med ett knäppande ljud och vänder sig i luften!

Rovdjuren
De som är rovdjur i förnan märks på sin snabbhet. Det är bra att vara snabb när man skall jaga andra småkryp som inte alls vill bli uppätna. Rovdjuren rymmer lätt när man fångat dem. Letar vi i förnan  finns det gott om svarta små och stora snabba skalbaggar - jordlöparna. Helt ofarliga för oss.  I Sverige finns nästan 350 arter, olika många som det finns olika fåglar. Vargspindel liksom andra spindlar (700 arter i Sverige, 50 000 i världen) jagar också. Tusenfotingen jordkrypare äter också små kryp som de rår på. Nyckelpigorna (63 svenska arter) är lätta att känna igen genom sina prickar. De äter bland annat bladlöss.