Foto ovan: Reinhold Heggenberger

De vilda ravinernas
vandrare

28 maj 2015 
Lärjeåns dalgång 800-1100
Guide Bodil Nyström

Vardagsvandringarna har alltsedan starten vanligen varit mellan kl 10-12, delvis för att utnyttja kommunens storslagna erbjudande om fria resor för seniorer vardagar kl 09-15. Eftersom de allra flesta ändå kommer med bil kanske det kan vara värt att ompröva detta beslut; dessutom har som alla vet morgonstund guld i mund, särskilt för skådare. Vi gjorde ett test denna morgon med start vid Angereds centrum kl 08.00.

Lätt regnigt tidvis och tidig morgon, 27 deltagare blev det ändå på vandringen i en lummig Lärjeådal. Start Angereds torg. Fåglar sjöng, dock inte den göktyta som Bodil, vår eminenta guide, hört dagen innan. Det blev en god provkarta på sångarna i den svenska vårnaturen, svarthättor, gärdsmygar, lövsångare, bofink dominerade, härmsångare hördes på minst tre platser, törnsångare, taltrast, svartvit flugsnappare och gransångare fyllde ut sångarlistan. I detta rika ravinlandskap häckar också forsärlor; de sågs på flera ställen, ofta men inte alltid nere i årännan. Ibland har de för vana att sitta högt upp i träden, men deras vassa dubbelpipiga lockläte brukar röja dem. Strömstare häckar här också, liksom kungsfiskare, men de är inte lätta att leta reda på bland alla årännorna och förblir därför ofta oupptäckta.

Bodil berättade målande om Jordfallen 1730, det stora skred som tog med sig hela odlingslandskapet för bönderna och ställde till problem inte bara för stunden. Vi fick oss till livs tydliga bilder av den tidigare landmassans nivå, vi passerade platsen för Flaskskredet där några steglitsor helt ovetande om traktens tidigare historia lät sig väl smaka av ängens blomster. vi såg också exempel på korvsjöar som bildas när långsamma åar rinner fram genom finkornigt sediment. När hösten kommer stiger vattnet metervis och korvsjöarna ingår åter tillfälligt i gemenskapen. Man blir nyfiken och funderar på om inte en utflykt hit i november efter våldsamma höstregn kunde vara intressant.

Avlutade i den stora lindskogen nära Lärjedalens trädgård - gångstigarna följer terrängen och där det inte går på annat sätt finns trappor. Att gå lite kors och tvärs är ogörligt i detta turbulenta landskap, så fullkomligt enastående i denna tid när alla träd grönskar och alla fåglar sjunger för full hals, i vart fall ibland. Det lilla regn som kom gjorde oss bara glada, när det omedelbart upphörde. 

Om någon ville veta hur långt vi gick och med vilken hastighet vi tog oss fram, kunde Reinhold berätta detta. Vi gick 3.6 km, med effektiv vandring i 50 minuter. Det blir en hastighet av 4.1 km/h. Karta från Reinholds GPS bifogas för den som vill återvända, vilket naturligtvis gäller för oss alla.

SUMMA: Svartvit flugsnappare 1, Gulsparv 1, Svarthätta 3, Trädgårdssångare 2, Törnsångare 5, Härmsångare 2, Taltrast 1, Rödhake 1, Gärdsmyg 2, Sädesärla 1, Forsärla 3, Ängspiplärka 3, Hussvala 6, Ladusvala 3, Större hackspett 2, Härmsångare 3, Svartvit flugsnappare 1
Ängspiplärka 2, Steglits 4, Forsärla 4 = 50/20

Fascinerande vattenlandskap att vandra runt i Connys tub kom väl till pass för att se forsärlorna
På hösten stiger vattnet och tar med sig korvsjön Här gick en gång Västgötabanan. Gunnilse stationshus.
Steglits bland vårens blomster Ängspiplärka i buske (Foto Reinhold Heggenberger)
Så här gick vi faktiskt enligt Reinholds GPS Vegeterande varelser vaktade vår vandring