Alingsås paradlokal

14 maj 2015 
Nolhagaviken 1000-1200
Guide NaturStig Fredriksson

Det var en osannolikt vacker vårdag i lövsprickningstid, fortfarande med bra sikt i trädens grenverk. Denna dag ägnade vi oss åt att besöka inlandet, Nolhagaviken alldeles i kanten av Alingsås City. På olika vägar tog vi oss hit och började med att spana in i fågelskyddsområdet. Drillsnäppa och mindre strandpipare sågs, de häckar här med vardera något par. Några krickor smög i vassen och ute i viken låg någon skäggdopping. Det minner om den vassrika vik detta en gång var, med tiotals doppingpar. Sedan togs vassen bort med mekaniska metoder och gässen gjorde resten. I fågelreservatet  fanns ett halvdussin ruvande  tofsvipor. Hussvalor var nere på stranden och samlade lera till sina bobyggen. De kom och landade samtidigt i flock, gav sig av i flock. Lite kanadagäss fanns ute på reveln och gott var det om skrattmåsar som vissa år försöker häcka även om sjöns varierande vattenstånd ställer till problem för dem. 

Innanför viken finns sedan lång tid en sumpskog som kallas Kongo. Där är början till en urskog, träden får stå tills de faller. Marken är vissa tider på året översvämmad och då är där svårt att ta sig fram. Numera finns här dock  en bred spång som gör det möjligt att komma in i området; denna vackra vårdag märktes det att alingsåsarna gärna går runt Nolhaga berg och också tar en avstickare in i Kongo. Här sjöng gärdsmygar, blåmesar, svarthättor och en nyligen anländ svartvit flugsnappare. Den eleganta hanen visade upp sig ovanför oss, kännetecken om man ser den på långt håll är att den klipper med vingen då och då. Större hackspett kom fram, både den och den mindre spetten bor i denna lilla sumpskog.

Vi besökte fågeltornet, som är en bra utsiktsplats för att studera de flyttfåglar som ofta passerar, välbevakade av lokala ornitologer. Genom åren har många både vanliga och ovanliga fåglar setts här, men idag var sträcket obefintligt. Vi såg några fisktärnor som tillsammans med skrattmåsar följde vad som borde vara ett fiskstim ute i viken. Tre strandskator stod på en revel, denna marina fågel häckar med några par i Mjörn. Ett par av småskrake låg längre ut, också detta en havsfågel som årligen får ungar ute i Mjörns innanhav.

Avslutade med att vandra en liten sväng längs Nolhaga berg genom ravinen Klämma, grönsångare sjöng och gråsiskor flög över. Åter förbi Nolhagaparkens små korvsjöar som skapats när Säveån en gång har slingrat så mycket att den bitit sig själv i svansen. Alingsås är en till ytan liten stad med god naturkontakt, Nolhagapark går i stort sett rakt in i centrum.

Som vanligt har jag lagt till lite blandade egenfotograferade bilder, men nytt är att Reinhold Heggenberger skickat fågelbilder, med inlagd text. Begrunda och njut! 

SUMMA: Blåmes 4, Enkelbeckasin 1, Fisktärna 4, Gräsand 6, Gärdsmyg 2, Havstrut 1, Hussvala 10, Kanadagås 15, Knipa 4, Koltrast 2, Kricka 2, Kråka 3, Lövsångare 2, Nötväcka 1, Rödhake 1, Skrattmås 40, Skäggdopping 2, Småskrake 2, Stenskvätta 1, Storskrake 2, Strandskata 3, Svarthätta 1, Svartvit flugsnappare 1, Sävsparv 1, Tofsvipa 8, Trädgårdssångare 1 = 120/26

Längs Säveån sjöng den lilla lövsångaren Rena höghuset. Undras om alla är bebodda?
Björktrast på bo Svartvit flugsnappare hona vid holk i Kongo