Vandringar 2013

20130117 Asperö
20130221 Smithska udden
20130228 Torsviken
20130307 Safjället
20130314 Stora Amundön
20130328 Sandsjöbacka
20130411 Säveån
20130425 Hårssjön
20130502 Sisjön Oxsjön
20130516 Grosjön
20130523 Halland
20130530 Svarte mosse 
20130815 St Amundö
20130822 Brobacka
20130829 Vallda sandö
20130919 Brudarebacken
20131003 Kippholmen
20131010 Överåsparken
20131017 Rörö
20131024 Hyppeln
20131031 Hökälla
20131107 Välen