Till havs!  

Torsdag 17 oktober 2013 0900-1200 
Lokal guide Peter Keil

Vandring på denna lilla ö under Peter Keils ledning. Han tog oss med på en lite ovanlig runda i östra kanten av samhället där ingen av oss tidigare varit genom en läcker allé (oxel?) där domherrar lockade (ny art för årets Vardags), gröngöling lekte gömme bakom en telefonstolpe, ung större hackspett visade upp sig och pilfinkar och grönfinkar larmade i snåren. Ett par ringduvor satt på telefontråd utan att generas, ingen obalans kunde förmärkas. Så tog den ena duvan upp ena foten, lutade sig åt sidan exakt så mycket som behövdes och kliade sig i ansiktet - fortfarande i perfekt balans. Jag skulle inte kunna göra det bättre själv. 

Sedan gick vi in i naturreservatet. Vi kände knappt igen oss, här har det röjts något alldeles väldigt vilket inte kan sägas vara fel - enbuskar låg i högar överallt och erbjöd ett eldorado för rastande små fåglar, så som alltid rishögar gör. En stor flock starar och gråsparvar letade igenom markvegetationen efter ätbart, uppe i tallar och lite kvarvarande enbuskar myllrade blåmesar, talgoxar och kungsfåglar.

Fikapaus nära talldungen, uppe i sluttningen kunde samtidigt koltrastar, bofinkar, taltrastar och någon steglits betraktas när de någon kort sekund hoppade upp i toppen av vindtuktad tall eller staplad rishög. Några av dessa rishögar borde få vara kvar till gagn för insekter och därmed fåglar. Kanske göra ett försök att få Västkuststiftelsen att anamma dessa tankar, det är de som sköter naturreservat och denna del av Rörö är ett sådant. 

I Ers vatten var det ovanligt lågt vatten. Det händer att hornuggla rastar inne i talldungen men vi undersökte inte detta. Istället återvände vi till färjeläget och kunde konstatera att storflocken av starar och sparvar nu hade försvunnit - däremot landade en liten flock med flera mörkt röda hanar av mindre korsnäbb i tallarna. Väl vid färjan övergick gråvädret i stilla regn, från vilket vi tidigare under dagen vänligen varit förskonade. Någon gång ska vi göra en undersökning av vädret på Vardags; vi har en känsla av att vi troligen har fått orättvist många godvädersdagar, vilket vi tacksamt noterar.. 

Västkuststiftelsens hemsida innehåller en länk till GRACE-projektet http://www.graceprojektet.se/ med info om hur arbetet på Rörö gått till.

Roy Andersson, Överön och hans arbetslag gjorde en stor insats i Rörös naturreservat idag, den 3 april 2012. GRACE-projektet ska bränna vid 41 tillfällen på öar i Bohuslän och Halland. Idag var det dags på Rörö. Bränning är en av projektets svåraste aktiviteter. Vinden måste blåsa från rätt håll och med lagom vindstyrka, solen måste ha torkat upp morgondaggen, det får inte vara så kallt att det inte brinner och det får inte vara så varmt att det brinner för mycket. Med andra ord, det är inte många dagar på året som passar. Idag fungerade det fint. Ett tag var vi lite oroliga att vinden skulle vrida till väst. Det skulle inte ha uppskattas av Rörö-borna som har sina bostäder väster om Rörös naturreservat. Men allt gick väl.

Stora arealer med ljung, enar och gammalt torkat gräs brann bra. En och en annan tall och gran tog också fyr. Blir vädret bra så blir det ytterligare en bränning i morgon (4 april). En del skelett av enar och träd ska röjas bort, sen hoppas vi att islandshästarna ska göra ett gott jobb med att beta. Om stängsel kommer på plats i år blir det kanske både hästar och får i området. Människan har bränt, röjt och betat marker i kusten sedan bronsåldern. Det innebär att många av öarnas växter, insekter och djur är beroende av det öppna landskapet. Många av dem är hotade och finns inte på många andra ställen. I slutet av 1900-talet fanns nästan 500 000 hektar ljunghed i Sverige på öarna och fastlandet. Idag finns bara drygt 2 000 hektar kvar, det vill säga mindre än en halv procent! 

Summa  Bergfink 5, björktrast 10, blåmes 20, bofink 4, domherre 2, ejder 150, gråhäger 5, gråsiska 3, gråsparv 100, gråtrut 20, grönfink 25, gröngöling 2, grönsiska 1, gärdsmyg 1, havstrut 5, kanadagås 25, knölsvan 6, koltrast 35, kråka 15, kungsfågel 3, mindre korsnäbb 7, pilfink 8, ringduva 3, rödhake 3, skata 20, stare 50, steglits 3, storskarv 25, större hackspett 4, talgoxe 5, taltrast 2 = 562/30

 
Förberedande kartstudier    Gröngöling betraktas 
 
Idag var det torr sten utan skugga = MULET   Större hackspett med röd basker = ungfågel
 
Rådjuren vandrade på bergens topp Smartfonfoto i tub på frihand: skarv och hummerfiskare
Vandring i Graceland - nyröjt landskap  Ekvilibristisk ringduva