Liten park med goda utsikter  

Torsdag 10 oktober 2013 1000-1200 
Lokal guide Åsa Sedström

Idag var det dags att bekanta oss med en del av Göteborg som inte så många hade besökt; parken vid Överås. Åsa ledde oss på stigarna i sin hemmapark, gav oss parkens historia och visade var man kan höra (och delvis se) Ullevikonserter på lite avstånd. Antagligen var detta den första fågelexkursion denna park upplevt, vi mötte förskolegrupper och hunddagis men inga fågelskådare med kikare. Däremot lyckades vi upptäcka flera nya fågelarter, om man är så generös att man till lokalen räknar de fåglar som syns från densamma. Så gör man vid Brudarebacken, så gjorde vi också. 

Skogen var höstfager med gula, blekgröna, bruna och röda färger, små fåglar hade dragit ut på vandringar men bofink, rödhake, sjungande gransångare, en del blåmesar, nötväckor och talgoxar mötte vi med lite tur där vi vandrade fram. Troligen noterades också stenknäck. Från berget var utsikten bättre, vi såg några ormvråkar på väg söderut över staden, en flock bergfink svepte alldeles förbi oss där vi tog matpaus i solen. Jan Olof såg två pilgrimsfalk svepa förbi berget där vi satt, det gick så snabbt och inget allmänt upprop gjordes. Kanske skulle vi göra som en del exkursioner gör, förse oss med visselpipor... kan ha varit falkarna från Gasklockan, Lars Anders hade tubkikare med sig så vi såg att de inte var där. 

Svampar växte på träden, efter att ha bläddrat igenom Ryman Holmåsens magnifika Svampar på 718 sidor - kallas för "En fälthandbok" inser jag min begränsning men kan tänkas vara Crepidotus inhonestus utan svenskt namn "tämligen allmän hela landet, på lövved". Jag inser också min begränsning vad gäller buskar; på förra vandringen på Kippholmen fanns en del okända buskar som vi var oklara över. Tack till Jan Åkerström som var med på den vandringen och forskade vidare, han har räknat ut att träden var getapel. Syns bra på http://sv.wikipedia.org/wiki/Getapel 

Här har 52 fågelarter setts, tio skådare finns på Svalanlistan och det är alltså inte något helt okänt ställe. Vi ökade ut artlistan med tre arter som inte rapporterats här förut: pilgrimsfalk och grönsiska, samt ormvråk - de senare sågs ett stycke bort men så kan man ju räkna också, typ Brudarebacken. Inga nya arter för vandringarna, hittills är vi uppe i minst 140 arter - jag har inte kollat alla vandringarna. Rörö nästa vecka kan förstås ge några nya arter...

Summa Bergfink 50, björktrast 1, blåmes 10, bofink 20, gransångare 1, grönsiska 3, kaja 5, kråka 5, mindre korsnäbb 5, nötväcka 7, ormvråk 2, pilgrimsfalk 2, ringduva 15, rödhake 1, skata 2, sparvhök 1, stenknäck 2, större hackspett 1, talgoxe 5, tamduva 20 = 158 ex, 20 arter

 
Fallande löv -  nu är det höst    Vi tog paus högt uppe på berget i solen 
 
Här såg vi långt åt alla håll    Plötsligt stannade vi till: en mesflock
 
Ett barn visade oss hur man gör om man ingen kikare har Trädsvampar av olika slag, äter upp det gamla trädet