Mitt i hösten 

Torsdag 19 september 2013 800-1100 
Lokal guide Leif Andersson

Nu är ni på Göteborgs högst belägna obebyggda plats, berättade Leif Andersson, vår eminente guide när han hälsade oss 19 vardagsaktivister välkomna till Brudarebacken. Denna gamla soptipp kommer troligen att bli ännu högre, det finns planer på att lägga upp ytterligare en del jord från stadens kommande utbyggnad men så högt som den närbelägna kommunikationsmasten (130 meter) lär det väl knappast bli.

Platsen är perfekt för de av oss som är lite mer bekväma. Det finns bänkar och bord där man kan sitta och vänta och dessutom intaga brunch. Om något spännande passerar får man veta detta omedelbart. Nackdelen är naturligtvis att flyttande fåglar följer vädret, de vill gärna ha ganska lugnt väder eller vindar från rätt håll. Tydliga väderomslag kan driva iväg flyttfåglar, att vi nu är på väg in i en period av om kyligare och mer ostadigt väder tycks också fåglarna ha uppmärksammat. Med lite otur kan det vara ganska tomt på en sträcklokal. Idag var det trots allt en bra dag med ständig ström dock utan sensationer. 

Småfågel drog hela tiden över i glesa formationer, både här över kullen men också på båda sidor, det sågs i kikaren när vi spanade av horisonterna. Då såg vi också en och annan vråk på stort avstånd, så stort att det var svårt att veta om det var ormvråk eller bivråk. Några exemplar av vardera arter kom dock rätt över oss och lät sig bestämmas. Denna plats besöks dagligen av nyfikna skådare och det ger också resultat. En kråka har lärt sig detta. 

Såvitt känt har ingen sammanställning av Brudarebacksräkningarna gjorts, någonsin. Det är inte så svårt i dagens läge med Artportalen Svalan, man samlar in uppgifter och kopierar in i Excel (får göras i flera omgångar, tar bara 500 ex/gång) och sorterar sedan på art. Någon som känner för det? Borde också naturligtvis göras retroaktivt. Varför stå och räkna om man inte summerar, jag bara frågar? Inte säkert jag får det gjort men om du kontaktar mig kan vi kanske göra det tillsammans. 

Snabbkoll på perioden 1/7-20/9 2013 ger följande imponerande resultat. 15 rovfågelarter sorterade efter antal: 212 sparvhök, 150 ormvråk, 107 bivråk, 56 tornfalk, 34 fiskgjuse, 16 lärkfalk, 9 stenfalk, 7 vardera duvhök och pilgrimsfalk, 2 röd glada och blåhök, en vardera havsörn ängshök och fjällvråk. Vadare var det sämre med, av naturliga skäl: 6 arter, med 105 ljungpipare i toppen, men också med 18 enkelbeckasiner fördelade på 9 dagar.... 

SUM 
Bivråk 2, björktrast 12, buskskvätta, gråhäger, grönsiska 3, järnsparv 3, kaja 2, kanadagås 8, korp 3, kråka 4, ladusvala 3, mindre korsnäbb 12, Ob. bi-/ormvråk 6, Ob. bo-/bergfink 1000, ormvråk 3, pilgrimsfalk, ringduva 2, sparvhök, spillkråka, stenskvätta, stjärtmes 12, storskarv 17, större hackspett, sånglärka 5, sädesärla 10, sävsparv, tornfalk 2, trädpiplärka 4, ängspiplärka 140 = 1261/29

 
Jättebjörnflokor möter oss på vägen upp   Det är bra att hålla koll åt alla håll 
 
Lustiga "negativa" avgasstrimmor i molnen   Bosses läckra lunchlåda
 
Härifrån har man en svindlande utsikt över hela nejden    Leifs halvtama kråka