Rara vadare

Torsdag 29 augusti 2013 900-1300 
Lokal guide Helen och Benny Averpil, Lindholmen gård 

Vi samlades på Lindholmens gård innanför Låddholmsviken, ladusvalorna på gärden höll på med högljudda diskussioner om den kommande mastodontflytten till Sydafrika, det var ett kvitter.  De flesta av oss hade tagit sig hit på egen hand med någon medpassagerare men lyckligtvis inte alla; till Frölunda torg kom en handfull med spårvagn och efter lite pusslande fick alla plats i de fyra bilarna där. När vi kom till Lindholmen fanns där (ungefär) tio bilar till, idag blev vi 32 pers. Den som vill hit på egen hand och inte ska till Lindholmen rekommenderas att parkera ute vid vägen, se karta nedan.

Vi har varit vid lokalen med Vardags tidigare men nu tog vi hjälp av de ekologiska fårfarmarna Benny Averpil och Helen Björk Averpil, med ett fågelintresse vilket vi drog nytta av. De köpte gården 1996, då var den starkt förfallen. De hade haft andra yrken, Benny civilekonom, Helen veterinär. Delar av gården är sent 1800-tal, här fanns inget vatten och avlopp. Gården ligger på naturreservatet Vallda sandö, de började med djur och valde Gotlandsfår, vanligaste fårrasen. Härdig ras, platsar utmärkt. Både för slakt men också avel, djuren har stamtavla och gör sig bra på utställningar. Att det sedan också handlar om öppna landskap och att behålla svenskt jordbruk förstod vi nog alla. Ekoodling sedan starten, KRAV-certifierat. 

På hemsidan finns mycket information, http://www.lindholmengard.se/ 
Lite citat:

På gården bedrivs naturlig lammproduktion med rasen Gotlandsfår, vilket innebär att tackorna lammar under april månad och att lammen tillsammans med tackorna betar markerna när tillgången på bete är som bäst. På så sätt hålls landskapet öppet och den biologiska mångfalden gynnas. Strandängarna med sin rika och genom havet mineralberikade gräs- och örtflora är särskilt uppskattade av fåren vilket tillsammans med modersmjölken ger lammen en bra tillväxt samt vacker och glansig päls.

Gården utgöres av 8 ha åker och 17 ha strandäng och har härutöver tillgång till omfattande naturbetesmark på Sandöhalvön, Grunsen och Stallviken. Gårdens natursköna belägenhet med betande får utgör en unik miljö. Strandängarna översvämmas till stora delar vid storm, vilket tillsammans med månghundrade år av beteshävd givit en unik flora och insektsfauna. Strandängarna utgör också utmärkta rastplatser för flyttfåglar, främst vadare under våren och hösten.


Efter presentation av gården och dess verksamhet gick vi över ängarna som är speciella, här spolar havsvattnet lätt över hela området och ger en saltpräglad flora, saltarv och saltört sågs överallt. Vi fick se en del vadare, tog därefter fikapaus på andra sidan.  På andra sidan viken gick en vadarflock som tveklöst bestod av ett antal grå rödbenor, när solen tillfälligt kom fram i det lite mulna vädret sågs de röda benen men också den grå helhetsintrycket i motsats till den svartsnäppa som gick ibland dem: mörkare, något större med längre näbb. En långnäbbad spov sågs också, var den inte lite mer högrest och långnäbbad än vad en myrspov borde vara? När den så ordnade till vingarna och visade vingbanden blev saken klar; det var en rödspov. Alla såg den men inte vingfladdret. Lustigt nog var detta det fjärde året här med rödspov på besök i slutet av augusti (eller juli).

Det kan vara lite problem när vi är så många men också en fördel, många kan se fler. En del av deltagarna såg bland strandpipare en sandlöpare, fortfarande i sommardräkt. Många fåglar drar förbi utan att stanna; då gäller det att hänga med. Småspov flög förbi Annelie, en flock med 3 hanar och 4 honfärgade ljungpipare kom över ängarna och drog bara vidare vilket få såg men en annan ljungpipare poserade sedan på en sten så alla som ville fick se den. Det var en fågel med mindre svart på bröstet, antingen en av de i södra Sverige häckande - finns inne på myrar i Västergötland. 

Vädret var lite grått men inget regn föll över oss. I det lite blåsiga gråvädret var det gott att ta rast i den lugna sluttningen och 11 arter vadare var inte så illa även om vi gick lite utspridda och alla 30 deltagare inte såg alla fåglar. 

SUM 
Enkelbeckasin 3, fiskgjuse 1, gluttsnäppa 6, gråhäger 1, gråtrut 2, gräsand 10, gulärla 1, kaja 5, kanadagås 8, kricka 3, kråka 10, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 3, ladusvala 25, ljungpipare 8, ringduva 2, rödbena 15, rödspov 1, sandlöpare 1, skata 2, småspov 1, stare 250, stenskvätta 5, storskarv 2, större strandpipare 26, svartsnäppa 1, sädesärla 3, tornfalk 1, ängspiplärka 10 = 403/29

 
Benny och Helen presentar verksamheten     Lindholmen gård
 
Får är nyfikna djur   Vandringens mål
Rast i den lugna gläntan. Panoramafoto av Jan Åkerström
 
Vad är detta för fjärilslarv? Ser giftig ut.    Saltört (i handen) och saltarv är vanliga på ängarna. 
Kustarun blommade på saltängarna  På gården väntade svalorna på att anträda färden söderut