Fågelsjön i Biskopsgården!

Torsdag 30 maj 2013; Svarte mosse 900-1200 
Lokal guide Stig Fredriksson

I den vackraste av sommardagar gick vi runt Svarte mosse i Biskopsgården, denna vår i stort sett enda skrattmåssjö av format i trakten. En fågelsjö bör ha en koloni av denna högljudda sociala fågel; därför kan vi med fog säga att vi idag besökte Göteborgs enda fågelsjö! Och måsar fanns, fortfarande ruvande men några hade som det brukar vara skyndat på. Vi såg enstaka ungar, måsfåglar och änder har ungar som löper fritt så fort de har kläckts. Man kan fundera på varför inte alla fåglar har det så ordnat. Storleken? Hos små fåglar föds ungar nakna, men kråkfåglar har också nakna ungar, en anteckning i min Äggbok anger 35 dagar innan de är ute ur boet.

Vii inledde med en vandring i skogen väster om mossen (som ju är det bohuslänska namnet på "liten sjö") och insåg att klockan 10 på dagen är det ganska tyst. Lövsångare sjöng dock flera, en grönsångare smattrade sin lilla drill inne i skogen, koltrast kunde inte låta bli att sjunga - bör vara ny kull på gång, de lägger flera kullar. Ett gräsandpar i en av de småsjöar som också finns här kom fram och lät sig matas av Torbjörn, honan var ivrigast vilket kan förklaras av att hon håller på och lägger ägg i ett bo någonstans - de lägger ägg varje dag och det kräver mat. De kan lägga upp till 13 ägg (säger min äggbok) men jag har sett kullar på 16 ungar. I ett fall var det dock bevisat att en hona stulit ungar från annan hona enligt maximen "mina ungar klarar sig bättre i en större församling". Hon börjar ruva först när alla äggen är lagda, det innebär att alla ungar föds samtidigt, en klar fördel. Undantag finns: ugglor börjar ruva från första ägget.

Åter framme vid sjön kunde vi med framgång inventera fågelbeståndet. Skrattmås dominerade, men eftersom vassruggarna vuxit upp och fåglarna ruvade var det svårt att räkna dem. Tidigare i våras skattade jag 450 ex 22/4, den 17/5 har Thomas Karlsson angivit 586 ad. Omräknat i par skulle det vara 293 par men det skulle också kunna betyda vara 195 par med en hittills obevisad närvaroregel. På Gotland totalinventerade jag skrattmås (publicerat 1981) och tyckte mig ana en regel genom att både räkna bon i koloni och närvarande fåglar. Hos kolonier med 1-10 bo fanns 3 fåglar närvarande, mellan 11-100 par fanns 2 ex/bo, och vid större kolonier 1 ex/bo. Regeln kunde motiveras logiskt genom att småkolonier är i mer akut behov av närvarande måsar, den är dock inte verifierad. Fiskmåsar finns något tiotal par, en låg och ruvade i den största vasskolonin.

Rörhöns fanns, ett par sågs i norra delen av sjön, verkade lösa och lediga, samt ett par i västra mellersta delen. Dessutom sågs ett par i söder där vi startade, tycks vara tre par. I Slottsskogen har de redan fått ungar, det borde de ha här också. De lägegr flera kullar. Sothöna sågs både i norr och söder; troligen ett par, kanske två. En kanadagås, jag kvar lite och ytterligare en gås kom landade. Några knipor sågs, inga ungar. Några gräsänder (oräknade) men efter att alla gått såg jag hona med 4 nykläckta ungar. Jag mötte Allan som går hit varje dag och matar stadsduvor. Han blev stundtals täckt av duvorna, de var ibland snubblande nära att sätta sig på min axel också. Jag tog kort (där en duva råkade ge honom extra vingar) och fick lov att lägga ut det på min hemsida. Han tyckte inte om att duvorna kallades "luftens råttor", han gillade dem. Och att gillandet var ömsesidigt var tydligt. Tag alltså med lite mat (tror han hade pumpafrön) om du vill mata duvor när du kommer hit igen.

Vid starten kom två damer Birgitta och Lena fram och frågade om rörhönsen, de visste att en Siv gick här varje dag och hade gjort så länge för att se på fåglar. En man, Jan, kom också med frågor när vi väntade på startsignalen, han återkom senare med ett ägg han hittat på stranden och sparat; inte ett spräckt äggskal utan ett som kråka eller trut rövat och öppnat. Borde ha varit ägg av skrattmås, det var 50 mm långt, Jan hade mätt det. Storleken tyder på skrattmås, inte helt oväntat. I min Äggbok anges fiskmåsens ägg vara 50-65 mm, skrattmås 45-60 mm. Det händer förstås ibland också att fågel som inte hinner till bo lägger ägg på fel plats. Sällan har jag varit här utan att träffa på fågelintresserade, ska samla dem för en fågelvandring, de kanske skulle bilda Biskopsgårdens fågelklubb.. de är berättigat stolta över denna lilla fågelsjö men den uppfattning som stod på en av naturstigens tavlor att detta är Sveriges största skrattmåskoloni är tyvärr felaktig. Däremot är det utan tvekan Göteborgs största. Det går att undersöka. Hur många skrattmåsar häckade i Göteborgs rapportområde 2012?

Kontrollerade på Svalan, ganska användbar sajt. Alla som kan bestämma våra vanligaste fåglar bör använda den för att rapportera sina observationer och vet du inte hur du gör visar jag gärna. Hittills i år har är vi 3 (tre) rapportörer för denna oförtjänt bortglömda lokal, det gör dina rapporter viktigare. Torslandaviken har som jämförelse haft 229 rapporterande besökare! http://svalan.artdata.slu.se/birds/default.asp För 2012 fanns följande uppgifter (antal par är min egen tolkning):

300 par Svarte mosse Biskopsgården 614 ad 17/5 (Thomas Karlsson)
50 par Porseskär, Donsö 85 ex (Gösta Olofsson)
50 par Kråkholmen Hönö minst 50 par 3/6 (Uno Unger)
Kråkholmen Hönö cirka 70 ad, 30 pull 7/6 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
45 par Brännö Valmossen 22 ruvande 12/5 (Johan och Robert Ennerfelt)
45 par Hönö Pinan skär vid färjeläge, 42 ruvande 17/5 (Magnus Unger)
15 par Lerholmen Saltholmen 28 ex 30/5 (Gösta Olofsson)
5 par Norra Varskär Vrångö 10 ex (Gösta Olofsson)
2 par Hökälla Skogomedammen 2 ruvande 5/6 (Martin Oomen)
2 par Stämmö sund Brännö 2 ruvande 23/6 (Robert Ennerfelt)
1 par Lökholmen Styrsö 1 ex (Lars Persson)

Kan tänkas att det faktum att inte det fanns någon handledning hur man medelst bil tog sig hit kan ha reducerat gruppen något. Vi var 21 personer i det vackra vädret. Hur vi tar oss till Vardags är vår egen sak, visst, vi åker kollektivt och samåker när vi kan, och de som vill ta egen bil gör det. Jag skrev 1986 en krönika för FpV Råka I Knipa som handlar om bilåkning och fågelskådning. Ligger på min hemsida www.naturstig.se avd Självskrivet. Tillåter mig tycka att den fortfarande är läsvärd ...

Ove tipsade förra gången om hemsida med skrikörnen Tönn och många andra storfåglar som radiomärkts och följts över Europa. Se http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en och följ via animation hur man kan spela upp Tönns och de andra sändarförsedda fåglarnas förflyttningar. Tönn passerade Sverige utan att upptäckas (?). Också tips om webkamera vid ett pilgrimsfalkbo, gå in på www.jehander.se Tack för tipset, Ove.

Kolla också gärna
http://slottsskogsbladet.blogspot.com. Ska försöka datera upp den regelbundet (vad det nu betyder). Samt glöm inte Naturkalendern på min hemsida. Det finns fortfarande massor av vandringar åt alla håll och kanter.

SUM bofink 3, fiskmås 20, gråsparv 2, gråtrut 15, gräsand 10, grönsångare, kanadagås 2, koltrast 2, pilfink 3, rörhöna 6, silltrut 1, skrattmås 300, sothöna 2, svarthätta 2, sädesärla 3, talgoxe 3, tornsvala 2 = 377 ex av 17 arter

 
Bör fotograferas i motljus mot mörk bakgrund   Vi spanar över sjön från norr
 
Fiskmåsägg 11-12, skrattmåsägg 13   Nykläckta måsungar
 
Allan med duvorna    Måsägget Jan hittade