Halländsk resa

Torsdag 11 maj 2013; Halland 800-1500 
Lokal guide Jan Krantz

Att besöka Hallandskusten är inte som att besöka Välen. Halland i fågelskådartider är ett smörgåsbord - vad ska man välja? Och när, hur? Det är ett svårt och intrikat val, och är man som denna vackra, aningen kyliga men ändå behagliga vårdag 31 skådare är det ett grannlaga val. Början är inte svår, Morups tånge med Korshamnviken, men sedan? Pungmesen vid Källtorps våtmark? Eller kustens vadarlokaler när vi ändå är här? Då hade det kanske blivit pungmes men inte så mycket annat... nu bidde det hela 50 fågelarter och då var inte ens kaja och skata med i artlistorna. Den som varit med på alla Vardags fick 23 nya arter, totalt är vi nu uppe i 116 årskryss. 

Vid Korshamn dröjde dt innan vi fann kärrsnäppeflocken uppe på tångvallen långt borta. De stod kvar till skräpsamlade kom för nära. Stoirspoven mitt i viken, några skärfläckor och större strandpipare, ganska artfattigt och inga högarktiska vadare, trots årstiden. Däremot lärksång över oss och en flock vackra hämplingar i sin grannaste vårdräkt. Ett par av tofsvipa jagade envetet en farlig kråka, kråkan vet att viporna har ungar nu. Vidare till Brevik där vi intog dagens första fika i lä bakom tallarna, och lyckades hitta den första arktiskan; två kustpipare, en i full vårdräkt medan kompisen fortfarande var i sin grå vinterdräkt. Backsippor blommade, trädgårdssångare sjöng. Ute över havet sträckte band av ejdrar förbi där hanarna dominerade stort; vid hemkomsten kunde vi inse att vi kanske missat något fundamentalt. Denna morgon hade sena majs sträck av ejder, prutgås, smålom och sjöorrar börjat, med några hundra av vardera. Dessutom sågs både havssulor, gråhakedopping och värtor... men detta var mellan 4:30 och 8:30 på morgonen, vilket bör påpekas. Vi vände visserligen tuberna utåt och såg skeppet Götheborg som varit ute på resa. 

Vidare till Galtabäck, där Lars och Bert upptäckte Hallands första snösparv i maj på många år på grusvägen bredvid parkeringen! Senast den sågs var vid Marbäck 4 maj 1985! Lars tog påpassligt nog kort på den, medan alla andra stod uppe i eller under fågeltornet och letade vadare. Men visst hade det varit trevligt med ett vrål från vederbörande, så att oxå andra hade fått ett ytterst sällsynt majkryss. Att en adult havsörn attackerad av kråkor satt ute på en sten i strandkanten, och att en adult havsörn flög förbi söder ut var förstås trevligt men ändå inte alldeles oväntat. Getterön avslutade med både rödspov, snatter- och skedänder, ruvande svarthuvad mås och skäggmesar, och besannade uttrycket att Getterön är alltid Getterön, en något svåröverskådlig fågellokal genom sin storlek men ett eldorado för fågel, lika väl som för skådare. 

Antalet arter ökar förstås allteftersom våren fortskrider, hittills har vi noterat 92 arter på våra vandringar i år. Nya arter för året har  markerats med fetstil.

SUM Bläsand 6, brun kärrhök, brunand 5, drillsnäppa 2, ejder 125, fasan, fisktärna, gravand 60, grågås 40, gråhäger 2, gråtrut 24, gräsand 6, gulärla,  havstrut 2, havsörn 2, hussvala 8, hämpling 5, knölsvan 5, koltrast, kricka 6, kråka 5, kustpipare 2, kärrsnäppa 35, ladusvala 12, mindre strandpipare 2, pilfink, ringduva 3, råka 12, rödbena 3, rödspov, rörsångare, silvertärna, skedand 12, skäggmes 4, skärfläcka 8, småskrake 2, snatterand 8, snösparv, sothöna 5, stare 6, stenskvätta, storskarv 9, storspov 2, strandskata 5, större strandpipare 2, svarthuvad mås, sånglärka 4, sädesärla 3, sävsparv, tofsvipa 3, tornseglare 2, trana 18, trädgårdssångare, törnskata, törnsångare, vattenrall, vitkindad gås 16, ängspiplärka 1 = 998 ex av 59 arter

 
Gammal skylt om Morup ...   Och en nyare version.
 
Janne K funderar   Galtabäcks fågeltorn
 
Långt ute på havet Götheborg    Backsipporna vid fyren Morups tånge