På begäran av Bodil: Lars, Göran, Jan, Diaj, Åke, Åsa, Lars-Anders, Barbro, Torbjörn, 
Gun.Britt, Bodil, Marianne, Bert, Bo, Anders, Kenneth. Viss reservation för felbestämningar. 
 

Bivråkspel och tranerop...

Torsdag 16 maj 2013; Grosjön 800-1300 
Lokal guide NaturStig 

Dagen för den stora expeditionen till Grosjön i Skepplanda kommun var inne. Det blev en dag med strålande sol och en värme som vi kanske inte riktigt hade räknat med, vilket gjorde att en del kläder åkte av allteftersom. Vi tog oss upp med Västtåget till Nol där vi bytte till buss 414 för vidare transport till Svenstorp. Vi klev av och den tomma bussen for vidare, lärkorna sjöng över oss och vi insöp den lantliga friden. Sedan började vi gå. Ett rådjur gick nere på åkrarna, och drog sig förskräckt undan, så många människor var det länge sedan hon såg, en flock grågäss flög in mot sjön som ligger i en dalgång omgiven av åkrar med skog på båda sidor. Taltrast sjöng inne i skogen. Vid gården Grolanda flög ladusvalor omkring, en svartvit flugsnappare sjöng och den kulle till höger där varfågel varje vinter har revir pekades ut. Sjön bredde så ut sig framför oss. 

Vi vek av ner på västra sidan. En buskskvätta satt länge i en busktopp oich lät sig villigt betraktas. Vi tog oss sedan fram efter västra stranden, även om det finns en gångstig i kanten av åkrarna uppe på berget. Utsikten över sjön är begränsad av uppväxande skog, även om det finns soliga klipphyllor. På sina ställen var framkomsten något besvärlig då bäver hade fällt en del träd och björnbärssnår spärrade vägen ibland. Alla följde med utan att klaga. Det syntes en hel del spår efter bökande vildsvin och vandrande älg. Diaj fick en fågel att lämna sitt markbo med tre ägg, troligen var det en rödhake. 

En liten röd skalbagge hade gruppsex, om jag minns rätt (såg den senast som fältbiolog på 1960-talet...) var det Chrysomela polita. Enligt Tullberg Svenska insekter (1920-22) "förekomma på fuktiga ängar, på sälg". Flera rörsångare sjöng i vassarna som kransar sjön, en sävsångare kunde också höras med sin mer varierade, lite snabbare och av härmläten och visslingar mer uppfyllda sång. Vid studium av arter sedda vid Grosjön visade det sig att denna art inte ens finns noterad här! Däremot har John Thulin (som då hette Tamulenas) och Mats Raneström1976-1986 gjort en gedigen studie av Grosjöns fåglar för länsstyrelsen med standardiserade inventeringar och kunde då konstatera gott om sävsångare de första åren. Arten har emellertid minskat kraftigt, så också här. Att sävsångaren är rörlig i sången och mal på utan uppehåll långa stunder visade sig, medan rörsångaren är sävlig och tar pauser. 

Vi kom fram till en öppen udde på västra stranden där rast intogs. Diaj anmärkte att vi inte sett några rovfåglar varvid det omedelbart kom en rapport att en brun fågel lyfte ur vassen och bör ha varit brun kärrhök, har häckat sedan närmare 15 år. Svår dock att att se vid denna tid då honan ligger på ägg och hanen är ute på långa jaktturer. Sedan sågs flera ormvråkar och Janne K letade förtjänstfullt upp en bivråk högt uppe i skyn. Den flög långsamt framåt på hög höjd och stannade då och då till och "applåderade" med vingarna ovanför kroppen - ett typiskt spelbeteende som de flesta av oss inte tidigare sett! Detta gladde Bodil som hade tagit med tub och kunde studera detta vackra beteende i tuben! En sparvhökhona kompletterade så slutligen rovfågellistan. 

I fågeltornet såg vi Sten som inte hade sett på hemsidan att avgångstiden var ändrad.. vi återsåg honom på Göteborgs central. Fågeltornet vid Grosjön är trevligt men inte rymligt nog för de 17 personer, som hörsammat kallelsen till dagens Vardagsvandring. Anlöps norrifrån och har två parkeringsplatser. Karta från min artikel i FpV 2/2011. 

Vandrade sedan ner till Forsån där vi kunde se både forsärla och drillsnäppa och beundra ett par stora vattenfall vid kvarnen i Fors (klart lämpligt namn) som strömstaren utnyttjar både sommar och vinter. Såg ingen, kan vara som med bruna kärrhöken: hane ute på vift, hona ruvar. 

     
Liten karta från FpV 2011 nr 2                                    Gåva till undertecknad från Diaj. Stig Fredrikssons åkeri. 
                                                                                        Man tackar. Göteborgshumor alltså! Nu är man väl fast här. 

Antalet arter ökar förstås allteftersom våren fortskrider, hittills har vi noterat 92 arter på våra vandringar i år. Nya arter för året har  markerats med fetstil.

SUM Bivråk, blåmes 2, bofink 3, buskskvätta, drillsnäppa, fiskmås 8, fisktärna, forsärla, grågås 30, gråhäger, gräsand 10, gulsparv 2, gulärla 3, gök, kaja, kanadagås 4, knölsvan 2, koltrast 2, korp, kråka 2, ladusvala 14, lövsångare 2, ormvråk 3, pilfink 3, ringduva 2, rörsångare 2, skata 4, skäggdopping 4, sparvhök, stare, svarthätta, svartvit flugsnappare, sånglärka 3, sädesärla 6, sävsångare, talgoxe, taltrast 2, tofsvipa 4, tornseglare 4, trana 3, trädkrypare, ängspiplärka 2 = 142/42

 
Denna lilla vackra sjö väntade på oss i vårsolen    Stranden var bitvis aningen svårforcerad
 
Vägen mot Grosjön   Bivråken engagerade alla men Barbro tänkte mest på mat 
 
Det rödhakebo som Diaj fann    Trastar bygger så stabila bon att de överlever vintern 
     
Pilska krysomelor    Forsen vid Fors