Sångarvågen vällde in...

Torsdag 2 maj 2013; Sisjön Oxsjön 900-1300 
Lokal guider Janne K och Stig F 

Vandring från p-plats vid scoutstugan ner till Oxsjön, fikapaus där, sedan upp på östra sidan, motsols vandring. Vackert väder och precis den morgon när hela trakten hade fyllts av allehanda nattflyttande småfåglar, mest lövsångare (ljusa ben) med ett tydligt inslag av gransångare (mörka ben) men tysta, frenetiskt letande mat inför nästa natts etapp. Om de nu inte stannar flera dagar, det är inte så bråttom egentligen, flyger väl 30-40 mil på en etapp alltid på natten, då ser inte rovfåglarna. I flocken också svartvit flugsnappare, ärtsångare och grönsångare: den senare vit under, bjärt gröngul på bröstet, lätt att skilja från de andra talrika små blekgröna löv- och gransångarna. 

En dag för fotografer; ger man sig lite tid kan man komma nära, de är helt inriktade på ätandet. Men längre fram hördes sedan en del sjungande lövsångare om det nu var de bofasta eller rastarna som hade piggnat till efter frukosten. Möjligen var det de som redan slagit till i sitt revir. Den flitigaste sångfågeln var annars gärdsmygen, sång hördes runt hela rundan, bortåt 15 hanar! Samt enstaka rödhakar,

Det är inte alla vårar man råkar på vågen av små flyttfåglar lika påtagligt som idag. (Nästan) överallt små fåglar som frenetiskt letade mat. Lövsångaren är landets allmännaste fågel med 8-18 miljoner par. Bofinken har 6-11 miljoner par. Ibland finns det alltså fler bofinkar än lövsångare i landet. De är trots allt ungefär 1/3 av alla fåglar i landet, nu på våren; 21 miljoner par av 75 miljoner. På hösten blir det massa ungar, Och på hösten har de fått ungar, då finns det plötsligt kanske 3-400 miljoner.  Allt enligt Fåglarna i Sverige, en tegelsten som egentligen bara innehåller siffror och vackra bilder, men gott nog. Baseras på punktrutter, speciella inventeringsgångar.

Lommen låg i Sisjön men gjorde en inspekteringsflygtur för att ta en titt på oss. Har haft problem med sannolikt havstruten som tar unge men 2012 fick den ut en unge trots att Sisjön knappast kan sägas vara en ostörd sjö. Över sjön flög några hus- och ladusvalor. 

Blåsippefält passerades och lite gröna blad på en lian som vi inte visste vad det var. Blåbärsriset var eländigt brunt, torkat och vi undrade om det möjligen hade dött. Skickade mejl till botanister, återkommer om jag får svar.

Antalet arter ökar förstås allteftersom våren fortskrider, hittills har vi noterat 83 arter på våra vandringar i år. En ny uppfinning är artlistor där de för året nya fågelarterna markerats med fetstil.

SUM Blåmes 4, bofink 10, entita, fiskmås 2, gransångare 10, gråhäger, gråsiska 3, gråtrut 8, gräsand 2, gröngöling, grönsiska, grönsångare, gärdsmyg 14, havstrut, hussvala, knipa 2, koltrast 10, korp 2, kråka, ladusvala 2, lövsångare 40, nötskrika, nötväcka 6, ormvråk 2, rödhake 4, silltrut, skata, storlom 2, större hackspett, svarthätta, svartvit flugsnappare 2, talgoxe 5, taltrast 2, ärtsångare = 147/34 

 
Här hade vi hunnit ett litet stycke    Passerade en liten blåsippebacke
 
Sisjölommen manade till engagerad spaning    I skogen bodde det ett troll någon glömt 
 
Den församlade menigheten   Kristina med Matilda, ett av Barbros och Christers barnbarn
     
En imponerande men tunn fågelbok, som behövs    Eländigt frostbränt blåbärsris