Bävergnag och skavfräken

Torsdag 11 april 2013; Strenkullen-Floda 1000-1300 
Lokal guide Hasse Österman

Varför är det så inspirerande att vandra längs en strömmande å? Kanske det att vattnet rör sig hela tiden, vrider och vänder, ger mer omväxling än att göra en rak vandring på släta marken? Dessutom är detta ett naturreservat med bäver, kungsfiskare, strömstarar och forsärlor. De förstnämnda såg vi inte, vilket vi inte heller hade väntat oss. Spår av bäver fanns dock på många håll, liksom bäverhydda. Kungsfiskarens bobrant år 2000 fick vi se - sedan dess är den inte svalad här! En skyddad art, synnerligen ovanlig som häckare i våra trakter, ibland dock övervintrande.

Hasse Österman, Flodabo med gedigen lokalkännedom, mötte på Stenkullens station. Lite grått väder och visst behövs det regn efter månader av torka, tacksamt nog mötte vi detta först när vi klev av på Göteborgs central på hemväg! Efter att ha gått ner till Säveån, denna 130 km långa å som startar i sjön Säven halvvägs mellan Borås och Vårgårda. Den samlas vatten från 1475 kvadratkilometer. Här fanns det gott om små vattenfall som drev kvarnar, sågar, benstampar, spånhyvlar, tröskverk och grynkvarnar. Vid Stenkullen fanns Hillefors kvarn där ångpreparerade havrehryn valsades 1898-1988. Här var också en såg och en benstamp, den senare gjorde benmjöl av djurskelett, användes till åkergödning. Nu är byggnaden byggnadsminne.

Vi letade förstås fåglar. Vid kvarnen fanns ett par forsärlor som Hasse hade sett dagen innan bygga bo. Båda med en del gult gula men hanen med svart haklapp. Ett par strömstarar höll också till här, den ene var ringmärkt vilket är intressant eftersom få strömstarar ringmärkts i trakten på senare år. Går kanske att fotografera. Kanske kunde Hans Falklind ta reda på ringnummer med fotografering, han bor nära och har bra kameragrejor. Viggpar fanns bland alla kniporna, häckar i Mjörn med några par men är annars sällsynt i vårt område. Gärdsmyg sjöng, fler ju mer solen kom fram, också kungsfågel i ekskogen längs ån; helt fel miljö men nu är de som flyttade bort i höstas på väg tillbaka. De som stannade kvar har antagligen haft det svårt. På ett ställe skränade några nötskrikor till och flög undan. En sparvhökhona kretsade över oss när Hasse tittade upp. Korpen fanns i sitt bo. 

På ett ställe passerade vi ett stort bestånd med fräken, mörkgröna stänglar i mängd. Det finns 9 arter fräken i Sverige, alla har greniga ax utom två, de flesta vissnar ner på hösten. Det gör inte skavfräken, det var den vi såg. 

Dess nytta för Slögdeidkare til slätskurning och polering är allmänt känd. Är skadeligt för Kor och Får. Hwad som berättas om de förra, at de nemligen, om de äta af denna art Skäfte, derefter skola fälla tänder, tarfwar stadfästelse; men wäl är troligt at det kan skada glasuren och såra tungan, och at de derföre esomoftast släppa det ur munnen. (Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ Retzius 1806) (Citerat från Wikipedia)

Gun lärde oss ett nytt sätt att uppleva naturen med alla sina sinnen. När en hackspett trummar i ett gammal träd låter det mycket. Men visste du hur det känns? Hon har smugit fram till träd och kramat detta - och intygar att vibrationerna känns i hela kroppen! Jag tror inte så många har provat på detta, men kanske en och annan gör det nu. När ingen ser en.... 

Fåglar höll Janne Krantz reda på, 25 arter och 98 ex, något färre än vi som gick här, vi var 27 om jag minns rätt.. Arter: Blåmes 3, bofink 4, fiskmås 2, forsärla 3, gråtrut, gräsand 25, gärdsmyg 2, kaja 14, knipa 12, koltrast, korp, kråka 2, kungsfågel, mindre hackspett, nötskrika 3, nötväcka 3, ringduva 2, skata 2, sparvhök, storskrake 2, strömstare 6, talgoxe 3, tamduva, trädkrypare, vigg 2 = 98 ex av 25 arter

 
Längs ån gick en stig...   Lite vinterrester fanns kvar.
 
Snart såg vi bävergnag, ofullbordat    Ringmärkta strömstare vid Hillefors kvarn
 
Den gamla grynkvarnen, kulturminne   På vandring genom skavfräkenfälten
 
Också ett naturminne, urgammal död gran   Här bodde en gång Alcedo atthis
 
Det var en gång en hök   Hök jagar fasan i gångtunnel, Floda station