Svanarna drog rakt över 

Torsdag 4 april 2013; Öxnäs 1000-1200 
Lokal guide Bo Brinkhoff

Lika förtjusande aprilväder som den senaste veckan, visserligen torrt och någon minusgrad på morgonen men när solen kom upp blev det varmare. Vi vandrade längs vägen genom Öxnäs by och blev mottagna av Bo Brinkhoff som visade oss upp till berget ovanför Öxnäs Västergård. Där stannade vi och spanade efter flyttfåglar, sånglärkor sjöng och flög omkring över sankmarkerna och nere vid älven stod en ensam tofsvipa. En liten flock kanadagäss låg i älven, några par knipor, storskrakpar, lite gräsänder och ett par skäggdoppingar. En havstrut flög över. Nere i sankmarken mot Lagmansholmen stod en ensam tranorna som trumpetade ljudligt i ett. 

Två sångsvanflockar med fyra fåglar i varje kom efter varandra längs Nordre älv på väg ut mot Göta älv. Flera ormvråkar kretsade i norr, en adult havsörn upptäcktes på hög höjd på andra sidan och var inte lätt att se i tubkikaren. En av vårens första fiskgjusar kom utifrån och passerade norrut tvärs älven. Lite starar flög omkring, en och annan korp och råka passerade, fågelsången var inte så mångröstad - nere vid parkeringen sjöng bofink. Några gulsparvar satt i träd i yttre parkeringen. En liten fock med 6 tofsvipor kom nerifrån och kretsade lite över maderna vid älven men flög vidare. Tranan nere i markerna fortsatte att trumpeta. Ganska stilla men utan tvekan var det vår. 

Samåkningen fungerade över förväntan; vi har nu blivit så duktiga på detta att inte alla fick plats utan tillfälliga lösningar fick tillgripas. Mötesplatsen vid Mio Frölunda var olämplig med tanke på att vi skulle norrut, men vi tog oss hit, Bosse berättade vilka fåglar vi såg och visade i tubkikaren och alla vi 26 som var med denna soliga vårdag var överens om att det var en härlig utedag. Och för första gången i vår var det flera fågelarter än antal deltagare, också ett vårtecken... Janne och Bert som stannade kvar en stund fick dessutom se en röd glada och sträckande strandskator! Att jag fick lära mig av Lars-Erik hur man på rätt sätt förkroppar lister, ser jag som en bonus även om jag antagligen inte kommer att tillämpa dessa kunskaper i praktiken. 

Fågel: Bofink, fiskmås 3, grågås 12, gråtrut 4, gräsand 6, grönfink 3, gulsparv 2, havstrut 2, kaja 16, kanadagås 3, knipa 4, koltrast, korp 4, kricka 2, kråka 12, ormvråk 6, pilfink 4, ringduva, skata 2, skrattmås 3, skäggdopping 2, stare 12, storskarv 4, storskrake 6, strandskata 3, sånglärka 10, sångsvan 35, talgoxe 2, tofsvipa 6, trana = 169 ex av 29 arter