Och vårsolen värmer... 

Torsdag 14 mars 2013; Stora Amundö 1000-1300 
Lokal guide Uno Unger 

Solsken och stilla hav, 33 pers som tog ett varv runt Stora Ön i det som borde vara vårens tid. Vårtecken fanns, sjungande talgoxe, blåmes, entita, efter viss tvekan kom också en gröngöling igång. Inga tofsvipor, lärkor eller strandskator och det togs som tecken på att denna våren var ovanligt sen. Kanske är det så, men den första vipan på Amundön svalades (sågs?) de tre åren 2009-2011 först 9, 16 och 8/3, första strandskata 4, 16 och 11/3, samt första lärka 4, 13 och 11/3. Men som man säger, det finns ju tre sorters lögner; lögn, förbannad lögn och statistik...

Vi gladdes åt ett par vitkindad gås som kom inseglande till Hästhagen när vi förberedde vandringen. Hela bron var full av vardagsaktivister med Uno i spetsen som drog upp riktlinjerna. Det blev en bra runda över ön, isarna låg i Kungsviken, ingen snö kvar, stigarna lättgångna. En trädkrypare lyckades med konststycket att i stort sett nästan enbart klättra uppför tallarnas baksidor, men alla fick nog ändå se den lelle. Vi tog oss ner till sydvästra spetsen av ön in på nakenbadets område, Drags näsa, där vi tog fikapaus i solen. Där hade vi god utsikt över iskanten vid yttre delen av Kungsviken och kunde också spana av Askimsfjorden i prima siktljus. En och annan skäggdopping fanns där, lite storskarvar flög förbi några i vacker häckningsdräkt - kallas vårdräkt men utvecklas tidigt och byts ut innan våren är förbi. 

Passerade innanför Kungsviken där pappor med barn var nästan ute vid andvaken men vi höll oss nära stranden. Påfallande få småfåglar i buskage och skogar, varken gärdsmyg eller rödhake. Förvintern var bister och jagade iväg en del av de presumtiva stannarna, tror vi. Efter noggrann kontroll av vakens fåglar i gott medljus ehuru stora avstånd gav bland knipor och viggar både salskrake och fiskmås. Uno gjorde en noggrann räkning av befintligt antal, det är hans uppgifter som ligger till grund för listan nedan. En del av gruppen tvärade sedan ön och upptäckte en större hackspetthona vilket drog ut på tiden men vad gjorde det. Vädret var perfekt med någon minusgrad, sol och lite vår kände vi nog ändå att det var. Fortfarande är vi flera deltagare än fågelarter, men snart... 

Fågel: Blåmes 5, ejder 20, entita 2, fiskmås, gråsparv 10, gråtrut 16, gräsand 4, grönfink, grönsiska 4, havstrut 2, kanadagås 28, knipa 50, knölsvan 4, koltrast, kråka 10, pilfink 5. salskrake, skata 2, skäggdopping, småskrake 2, storskarv, storskrake 4, större hackspett, talgoxe 5, trädkrypare, vigg 5, vitkindad gås 2 = 188 ex av 27 arter. 

I spänd förväntan på våren Över syduddens ljungbackar mot nakenbadet 

Stilla hav. Ser det ut att luta är det en fotogenisk illusion..  Här hördes en talgoxe sjunga i solskenet