Runt i Stora Skogen 

Torsdag 7 mars 2013; Safjället 1000-1200 
Lokal guide Olof Armini

De senaste dagarnas vårväder hade passerat och nu var det tvärstopp, några minusgrader, kanske tidig vår men inte så mycket mer. Men solen sken fagert och himlen var blå och av alla 32 som tagit sig till Krokslätts idrottsplats denna soliga senvinterdag var det inte många som varit här förut. Vi var på väg in i Safjällets naturreservat, om man så vill kan man kalla det Lilla Änggården om inte det namnet är upptaget av annan plats. Men likheten med Änggårdsbergen var påtaglig, sett i stort är detta en fortsättning österut på de bergssträckningar nord-syd som bygger upp Änggårdsbergens stora naturreservat. Här finns lite småsjöar där man förundras över att inte smådoppingarna har slagit sig ner. Här finns gammelskogar där antagligen duvhöken skulle kunna bygga bo; men platsen är ganska lite besökt genom åren. 110 arter har svalats, senaste ny art svartmes. Den hörde vi faktiskt också idag. Totalt 34 rapportörer, 2013 före oss endast 3 personer och 2012 totalt 6 svalare och 17 arter... där har vi förutsättningarna.

Olof Armini visade vägen och uttryckte sin glädje över att se så många denna vackra senvinterdag. På sin blog http://olofarmini.com/?m=201303 uttrycker han de farhågor han hade men de visade sig helt obefogade, vi var många som var nyfikna på denna lilla klenod mitt i bebyggelsen. Vägarna var lättgångna, solen sken i södersluttningen där vi tog rast och dessförinnan gick vi rakt in i en småfågelflock med grönsiskor, blåmes, talgoxe och sjungande svartmes, en trädkrypare visade villigt upp sig och några med hörsel i behåll joterade kungsfågel. En större hackspetthona perforerade ihärdigt döda granar. Den fullvuxna granskogen stod grann och nästa gång vi kommer hit är det full vår; anledningen till att inte sommargylling och mindre flug har konstaterats här är att ingen varit här i rättan tid. 

Här fanns också en skolskog som sköts av Bosgårdsskolan; visste inte att sådana fanns. En tall hade fallit ner på en björk och såg ut som en ohelig allians. En gran med ordentligt hängande grenar s k slöjgrenar gav anledning att fundera på hur modern stadsluft attackerar barrträd. Svavel i luften är roten till problemet men det ska påpekas att fjärrvärmeutbyggnaden där spillvärme från raff, Ryaverket och Sävenäs värmer Göteborg drastiskt har minskat oljeberoendet och därmed (de lokala) svavelutsläppen. Alltid något. Ändå är kväveoxider kvar och ozon kan ibland vara i riskabla koncentrationer, bara så du vet. Trafiken är en viktig källa till utsläpp av dessa ämnen; det finns alltså goda skäl utöver trängselavgifter att samåka eller åka kollektivt till våra torsdagar. En föreläsning på nätet hittade jag som behandlar detta ämne. http://www.entek.chalmers.se/~anly/miljo/k9trafik.pdf  Samt uppgifter om Safjället på Länsstyrets hemsida

Viktigt närströvområde
Området utgörs av en bergplatå i Mölndal omgiven av stadsbebyggelse. Här växer en blandskog med mest tall, gran och björk. Berget utgör ett markant inslag i stadsbilden, särskilt med sina branter i sydväst mot Toltorpsdalen. Genom plantering och spontan igenväxning av tidigare hedmark har området fått sitt nuvarande utseende. Reservatet har stort värde som rekreationsområde för närboende och här finns många stigar och leder att välja på. 

Föreskrifter för allmänheten
Känn er välkomna att besöka Safjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att
•göra upp eld på annan plats än den som anvisats av naturvårdsförvaltaren, 
•medföra hund som inte är kopplad, 
•framföra motorfordon, vartill även räknas moped, i reservatet, 
•skada kulturhistoriska lämningar. 

Fakta
Bildat: 1991
Areal: ca 88 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mölndals kommun
Kommun: Mölndal 

Fågel: blåmes 3, grönfink 2, grönsiska 3, koltrast, kungsfågel, nötväcka 2, talgoxe 4, större hackspett, trädkrypare, svartmes = 19 ex av 10 arter. Tack till Jan Hellström som svalade. 

Resa: inte helt lätt att hitta hit vare sig med bil eller med bussar, särskilt inte som vi (läs jag) inte hade ändrat bussuppgifter på vår hemsida. Alla kom ändå fram, antal bussåkare är okänt med möjligen cirka 8 = 25%. Jag själv åkte sedan ut och hämtade fågelfrö på Djurskyddet, det var min ursäkt att ta bilen. 

Vårsolen fanns i söder Mölndal inför våra ögon 

Gran med slöjgrenar, inte helt naturligt  Tall, björk och gran i förening - såg det ut som

Här finns mycket att utforska på egen hand...  För den som inte hann läsa informationstavlan