Rimfrosten färgade Viken vit 

Torsdag 28 februari 2013; Torslandaviken 1000-1200 
Guide Magnus Persson

Ibland sätter vädret käppar i hjulet på våra VardagsVandringar. Detta var utan tvekan en sådan dag, vilket naturligtvis var en besvikelse. Gråväder med tät dimma, inte alls optimalt för en vandring vid den bästa fågellokalen i trakten. Det blev ändå en berikande vandring tack vare Magnus Persson. Han är den som är flitigast i detta område och hade tagit sig tid att vandra runt med oss. Vi fick veta åtskilligt om vad som ska hända med detta fina Natura 2000-område. Mycket få fåglar sågs, men som de goda levnadskonstnärer vi är klagade vi inte. Istället för fåglar beundrade vi all rimfrost på träden, gräs och vinterståndare. Särskilt praktfulla var de stora jättebjörnflokorna som fanns på Flatholmen där vi vandrade fram i dimman. 

Magnus berättade att han tagit på sig att få bort dem från området men det har sina risker. Förra året fick han både brännsår och blev dålig efter kontakt med dessa invasiva växter. Arten härstammar från området kring Kaukasus, varifrån man beskrivit ett stort antal mycket snarlika arter. Första svenska fynduppgift är från Lidingö, och publicerades 1918. Men redan 1870 omnämner Lilja den i Skånes flora. Deras saft kan ge upphov till kontakteksem och svårläkta sår då den kommer i kontakt med huden i solsken. (Wikipedia)

Mellan Södskärsdammen och Karholmsdammen finns en förbindelse som håller vattenståndet på viss nivå. I NV Södskärsdammen kommer vatten ut från bergtunnel, där var öppet vatten och har tidigare vintrar både vattenrallar, kungsfiskare och rördrom setts. Inte så idag. Bakom buskagen kan det ibland finnas mängder med småfåglar; alla sprängstenar som bygger upp hela området har mycket håligheter och insektsrikedomen kan vara enorm på sommar och höst, vilket samlar små fåglar. 

Vid platsen för det bortplockade vindkraftverket (tillstånd saknades) ska ett fågeltorn byggas, i anslutning till den nyanlagda promenadstig som vi gick på längs Karholmsdammens östra sida. Strandlinjen ska fasas av så att tornet kommer närmare dammen (och tvärtom), häckningsöar anläggas. Tornet kommer att vara åt väster för att ge bra sikt. Nuvarande fågeltorn tillkom av strategiska skäl, golfbanan kastade ögon på Fågelhöjden och hade gärna svept vidare vilket tornet hindrade. Till fågeltornet norr om Karholmsdammen kommer man genom att parkera vid Modellflyget och gå över staketet på en övergång, Magnus är vid tornet ibland på kvällarna då det är bra ljus - på dagarna är det ofta motljus. Det är ett sällan besökt torn som ligger ganska långt från Viken och nya torn på närmare avstånd är välkomna, särskilt i södra delen. 

Var finns parkeringarna? Det är en knäckfråga, Hamnen har stängt av en del lite större p-platser eftersom främmande åkare hade helgpartaj här ute. Vid Vadskär finns en grind stängd på natten för att hindra obehöriga att komma in nattetid, pga arbeten med bergrum. Koppartjuvar är också problem; nyligen snodde de huvudkabel till Preems raff vilket orsakade avbrott där i någon timme. Ensam på dagen går det att parkera bilen men prova gärna Gamla Hangaren-Gå runt i området-Ta 32:an från Terminalvägen. Vore förstås bra med flera gångförbindelser runt Viken. 

Vi rastade nära Mudderdammen, Magnus tog sedan med oss rakt över dammen till mångas förfäran; men marken är numera fast och håller bra (Magnus kunde tänka sig att köra bil där om så) trots alla hotfulla skyltar och staket. Han brukar gå runt på höstarna och gjorde särskilt reklam för att lyssna fram rödstrupig pip i mitten av september. Förra året typiskt: av totalt 35 fynd vid Viken har 21 varit mellan 6-15/9. Vi kanske skulle lägga in en Vardags i höstprogrammet den 12/9? 

Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2012 31/8-26/9
1 ex stöttes i NV Mudderdammen drog ut mot mitten av deponin i den bevuxna kanten. Cirklade flera varv runt mig efter uppfloget. Den 8-11/9 rastade 1-2 ex vid Mudderdammen. Förbiflygande vid Södskärsdammen 23/9 (MP) och siste lockade vid Muddret 26/9, hördes locka flera gånger, sällskapade med ett 40-tal ängspiplärkor (CF). (Ur Torsviken 2012, kommer på naturstig.se senare i år).


Mudderdammen ska bli Vadehav och locka alla över traktens sträckande vadare, nu har de inte mycket. Duk läggs ut, lermassor från Marieholmstunnel läggs ut, vatten fylls på och nivå kan regleras på samma sätt som nere vid Getteröns naturcenter, konstgjort tidvatten. Vad köster det, frågades. Hamnen betalar, när detta kan ske visste ingen nu men vi borde få veta det i höst. 

I höst ordnar vi ett medlemsmöte på Naturhistoriska, en Torsvikenkväll med representanter för Göteborgs Hamn och Torslandagruppen. Då får vi veta mer om vad som ska hända med området. Det blir också en del praktisk information om detta ganska stora, svåröverskådliga, lite trassliga men ändå ack så populära område. Mer uppgifter på hemsida och i Fåglar på Västkusten. 

Jag gjorde reklam för bussen till Terminalvägen som jag tycker är en fiffig metod att ta sig in i / ut ur området. Jag gick sedan från Muddret till golfbanans klubbhus, där finns en hållplats Gamla Hangaren. Man måste beställa turen en timme innan, jag kom då till Torslandakrysset på fem minuter, bytte direkt till Röd Express som tog mig till Järntorget på en kvart. Men det är bättre att åka motsatt väg, så slipper man passa tider, buss 32 går oftare. Jag såg en flock med 95 björktrastar, inget annat. Rimfrosten började falla ner från träd och golfnät med brak, när jag kom till Järntorget sken solen från en klarblå himmel... 

Fågel: grågås 4, gråtrut hördes, kaja 50, kanadagås 2, 
storskrake 3, kanske något annat. Den kortaste artlista vi någonsin haft. 

Resestatistik: Vi var 28 pers totalt, 8 kom med buss, 10 samåkte 2 och 2, 4 samåkte i en bil, 6 åkte bil solo = 12 bilar. Vi var 22 som var 65+, vi får visst kommunalt stöd för detta. 

Längs Karholmsdammens östra kant Söder om Mudderdammen

På väg ut i Det Stora Okända  Frusna spår efter gäss

I väntan på våren...  Det hände mycket jubileumsåret 1923...