Secken peckneckplass....

Torsdag 15/3 2012; Stålebo dammar 1000-1230 
Guide Hasse Österman


Vi Vardagsaktivister går från klarhet till klarhet och idag slog vi publikrekordet, 50 deltagare jämnt.  Vår erfarne lokalguide Hasse Österman var imponerad, tacka för det, men mindes ändå ihåg invigningen av detta våtmarksområde - då var de ännu fler. Då var kommunfolk och fågelföreningar här, det var trumpetfanfarer och då hölls tal. Hasse höll också tal idag och invigde oss i historien: 

Arbetet på dammarna i Stålebodalen började 2004, då grävdes tre dammar som vattenfylldes 2005, året därpå ytterligare 2 dammar som vattenfylldes 2007, det är de närmast riksvägen. Totalt är det sex dammar, kostnad en halv miljon, egentligen väldigt billigt för detta. Lyckat projekt. För att hålla dammarna aktiva töms de vart femte år, en damm i taget, torrläggs ett år. Snart kommer växterna igång, både gräs och ogräs. Vatten fylls på och sedan blir det ett helt annat liv i dammen, intensivt insektsliv, växter bryts ner i vattnet. En damm har tömts och vatten fyllts på, en damm tömdes förra året ska fyllas nu i år. Snart upptäckte vi att fiskgjuse och häger höll till här, någon hade släppt i karp i dammarna, det var förödande för fåglarna. De rumsterar om så vattnet blir helt brunt, fåglarna har svårt att se föda, det blev mycket besvär att plocka bort karpen. När första dammen tömdes konstruerades en näthåv och karparna fångades upp när dammen tömdes. Jag var med en gång då var det 75 karpar. Fåglarna kan få med sig ägg på fötter förstås. Fiskgjusen och hägrarna hade goda dagar. Här är ett otroligt grodkonsert, också gräsänder kalasar på grodorna. 

Det sägs att vi har savannen inom oss, där har vi ju vårt ursprung. Och nog var det gamla odlingslandskapet här vid Stålebo ämabelt med stora, fina ensamma ekar, hasselbackar, öppna ängar och dessa nyanlagda dammar; det kan nästan vara tillräckligt att gå hit och njuta av utsikterna. Men visst såg vi fåglar också, dussinet tofsvipor, några dagar tidigare hade Hasse bara sett några enstaka, nu hade de kommit. Bofink sågs men sjöng ännu inte, starar gick på ängarna, nyanlända men inte riktigt revirutspridda än. Många spelande knipor i dammarna trots att dessa fortfarande var islagda med tunn nästan glasliknande is; en tofsvipa på den nästan osynliga isen. Ett par krickor, flera par gräsänder, ett par kanadagäss landade och hälsades av befintligt par. En flock grågäss dog förbi skogsbrynet, flera ormvråkar var uppe över reviren - Hasse berättade att här fanns två par. Nötskrikor gnällde ormvråkslikt (men kommer tätare och vekare, inte lika bestämt som hos vråken) och flög fram och åter över dalen. En stor dubbeltrast flög förbi med hackspettflykt. 

Hans Lindfors visade det sms-larm som boråsare har, som ibland trots alla obestridliga förtjänster kan stressa upp en vardagsledig - denna dag hade en vittrut besökt Nolhagaviken på morgonen (möjligen samma ex som dagen innan varit i Fiskhamnen) och en amerikansk sjöorre fanns i en sjö vid Borås. Men Stålebodammarna var vi hänförda över och det kan kanske bli som med förra veckans Amundötur. På söndagen återvände jag och mötte både Bosse S och Åke R samt Olof Armini som visade oss runt, vi återvänder till platser som vi gillar. Om vi vet var de finns. Och nu vet vi. 

Nästa torsdag upptäcker vi Sandsjöbacka. Samling för de som vill samåka eller inte har med bilen (då åker man till Frölunda torg och går över gångbron samt tar till vänster, cirka sju minuters promenad) sker kl 09:00 vid Mios parkering nära Frölunda torg, vilket ej annonserats i FpV. De andra letar sig fram själva.   

Artiklar om Stålebodammarna 
GP 2007-05-24
Lerums tidning 2007-05-31
Naturskyddsforeningen Lerum 2009-09-17

Reklaminslag 1: Hasse berättade att det kommit en ny bok om Säveån från källorna till havet. Se bild nedan
Reklaminslag 2: Åke Rosén har varit med Jimmy Stigh på resor med tema vin & fågel, Jimmy är skådarveteran med geologisk sakkunskap och vinintresse, ordnar resor, närmast till Piemonte i 11-22/5, några platser finns kvar, se http://winestone.se   

Artlistan 
Blåmes 3, dubbeltrast 1, entita 1, gräsand 6, grönfink 3, kaja 2, kanadagås 6, knipa 8, kricka 2, kråka 3, nötskrika 5, nötväcka 2, ormvråk 3, ringduva 1, stare 6, större hackspett 1, talgoxe 2, tofsvipa 6 = 61 ex av 18 arter

    

Bra parkering finns det men många bilar blev det

Liten vandring till damm 4 invid hasselbackar gav aptit

Hur vackert som helst, hit kommer vi tillbaka

           En tofsvipa poserar på tunn is

Hans visar upp SMS-gruppen Borås-larm

 Hasse Österman visar ny bok Säveån - en källa till liv