Aktiviteter för Vardagslediga - exklusiv service för Göteborgsornitologernas medlemmar. 
Annonseras på hemsida http://www.gof.nu/ samt i Fåglar på Västkusten. 
Ingen anmälan, ingen avgift, nästan varje torsdag, oftast 1000-1200.
 

Sångfågelvandring vid före detta fiskodling

Torsdag 19/5 2011 Svankälla runt 1000-1200 
Lokal guide Göran Karlsson.


Svankällan vid Mysterna, Kärra mo på östra Hisingen är en kraftigt modellerad sjö, före detta dammar för fiskodling som nu har gjorts om helt och hållet. Sjön omges av en stig som går att jogga ett eller flera varv på, eller gå ut med hunden. Det är också en alldeles lagom runda för en Vardagsvandring. Soligt väder, ganska lugnt här mellan bergen, precis vad som krävdes för ett par timmars ordentlig genomlysning av en för många okänd fågellokal. Vi var 25 stycken, 10 hade besökt Svankälla tidigare men 13 av oss hade aldrig varit här förut.

Svankälla dikades ut på 1700-talet av hisingsbönder. John Albert Allbäck startade 1917 odling av karp, ruda och regnbågslax. Han odlade också blodiglar.  Fiskodlingen lades ner 1974 och området växte igen mer och mer. Restaurering föreslogs, ny damm anlades 1988 och området gjordes om helt 2003. Här blev en våtmarkspark med stigar, fågeltorn och utsiktsberg. Ingår i "Vatten så klart" en plan för Göteborg. Arbeten genomfördes som ett EU-projekt där också Slottsskogens dammar finns med. (Fritt efter infotavlan)

Sedan iordningställandet 2003 har Svankälla förändrats gradvis. Tidigare fanns här sothöna och smådopping, mindre strandpipare häckade på sandstranden. Nu såg vi av simfåglar endast 2 gräsandhanar och två par kanadagäss, åtminstone det ena paret med några ungar – svårt att se i det höga gräset. Antagligen skulle något behövas göras men lite oklart vad. Jan H berättade att Park- och Natur varit här och röjt buskar i vintras. Göran Karlsson som var vår eminente guide med god vana av lokalen berättade att fisk fanns men sällan ser han fiskande fåglar. Annat var det när fiskodlingen fanns, före ombyggnaden, då sågs ofta hägrar, det fanns en koloni söder om Kungälv.  

Några tornsvalor flög över vilket för de flesta var de första för året, Lena hälsade dem välkommen. Också en hussvala for runt över sjön men kärrhökparet lyste med sin frånvaro – antagligen ligger honan på ägg och hanen besöker henne bara tillfälligt. En duvhök passerade, en ganska liten individ vilket tyder på att det var en hane. Kanske också hans hona ligger på ägg någonstans i trakten – omgivningarna runt Svankälla är skogrika med mycket vindfälld skog visste Göran att berätta.

Göran inledde med att peka ut sjungande bofink och lövsångare, praktiskt nog på samma plats samtidigt. Dessa följde oss sedan men vi hörde också svarthätta, flera trädgårdssångares stilla porlande melodikaskader, svartvit flugsnappare och törnsångare samt en gransångare. Trädpip- lärka satt stilla men sjöng också senare, trädkrypare sågs, blåmes vid holk, sjöng även liksom talgoxe. Stare hade ungar i ett hål i en björk, flög fram och åter med mat in, exkrementsäck ut. sedan tog vi lunchpaus på berg vid sidan om sjön med bra utsikt, rakt ovanför en av de fyrkantiga dammarna, bredvid denna var det en mosse med mosstuvor. Blommande vattenklöver och överblommad hägg kantade vår stig.  

Trots bristen på vattenfåglar blev det en innehållsrik vandring med en del sångfågel och att öva in de vanligaste fåglarnas sånger gång på gång är inte helt fel. Dessutom är detta en plats där tretåig hackspett setts på vintrarna och en så exklusiv skogsfågel som järpe – två av Göteborgstraktens observationer någonsin av denna exklusiva raritet har gjorts här visserligen 1976 och 1987 men ändå! Det finns alltså flera anledningar att återvända hit.

Vi såg 58 ex av 21 arter. Blåmes 4, bofink 7, duvhök 1 sträckte SO, gransångare 1 gräsand 2 hanar, hussvala 2, kanadagås 2 par, ett av paren med ungar, lövsångare 7, ringduva 3, skata 1, stare 2, svarthätta 3, svartvit flug 1, sädesärla 2, sävsparv 2, talgoxe 4, tornsvala 4, trädgårdssångare 3, trädkrypare 1, trädpiplärka 1, törnsångare 1.         

Karta över rundturen (Ingemar Olsson)

Rester av Allbäcks fiskodling, reglerbar dammlucka. 

På bryggan, ungefär där Gamla Fågeltornet stod Göran Karlsson berättar om den gamla tiden
En bofinkhane var nere på stigen och letade mat Utsikt från berget där vi tog matrast