När Hönö Röds hamn blev grisslehamn, kan anas nedanför den blåe båden

Sillgrisslor överallt

Torsdag 11/8 2011; Hönö/Öckerö 900-1400 
Kollektivt ledarskap.


Kråkudden, Hönö
Vardagsvandring till Hönö Kråkudden i alldeles fel väder för att se havsfågel, svaga nordostliga vindar, men det garanterade att vindskydden var lediga ... vi blev så småningom 21 deltagare totalt, ledarskapet blev kollektivt med successiva beslut om vad göra härnäst. Det blev nya lokaler för flera av oss, vilket alltid är trevligt. Givetvis inledde vi på Kråkudden, lite tidigare start än eljest.
Vägen lite stenig sista biten, borde väl gå att få den betonglagd bitvis eftersom ett uteblivet benbrott borde vara värt en del. Idag nästan helt lugnt, mulet men inget regn förrän alldeles i slutet. Intog vindskydden även om det inte hade behövts, spanade av havet och såg en och annan fågel: flock med 10 sjöorrar kom söderifrån landade, några små hämplingsällskap flög förbi och ett par skärpiplärkor höll till på berget utanför vindskyddet. På litet skär nedanför jagade 2 drillsnäppor varandra. Ute vid Bolleskären låg något hundratal ejdrar, tiotalet havstrutar och en del gråtrut. Inte en enda havssula eller tretåig mås, men innanför skären flera sillgrisslor dock svåra att helt verifiera på detta avstånd.
En storlom kom flygande över oss, rakt söder. Storskarvar på skär, flög runt och låg ute i vattnet, några tiotal. Några sädesärlor kvar liksom stenskvättor, en ung hona av sparvhök kom lågt över bergen innanför och satte sig en kort stund på berget innan den flög vidare, typiskt jaktbeteende. Återvände i förtid till bilarna för vidare färd på dessa öar.

Röds fiskehamn
Vi letade så småningom fram fem sillgrisslor som vilade och beslöt att denna hamn i fortsättningen borde heta Grisslehamn. Lite grådaskiga i ansiktet som de är på vintern. Dessutom en småskrakhona med 9 fullvuxna telningar, de vilade inte. På andra sidan vägen fanns…

Lammholmsviken
Minst 5 silltrutar stod någon med fullvuxen tiggande unge bredvid sig, men också några havstrutar. En flock kanadagäss, en ensam rödbena och 2 större strand, lite gräsänder och bland dessa en kvartett  krickor. Fem hägrar flög bort när vi kom.

Hummerviken, Öckerö
Lokal med mycket nyponsnår och bra badplats intill varandra, en del småfågel som vi stod och letade fram bit för bit. Grönfinkar dominerade säkert 30-40 ex, ofta alldeles röda om näbben av nyponen och ofta ganska ruggiga i dräkten. Även några vackra hämplingar, någon lövsångare, törnsångare, ärtsångare, nere vid tångbank rödstjärt, stenskvättor, flera sädesärlor, fasan hördes på avstånd. Enstaka ladusvalor flög norrut, en flock med 20-30 ex kom landade på läsida av bergknalle klamrade sig fast, tycktes leta efter insekter. En flock ringduvor landade på berget. En sillgrissla låg också här! Duggregn begynte alldeles lagom och då var upptäcksfärfden på Hönö/Öckerö över.

Sammanlagt sågs 399 ex av 33 arter. Drillsnäppa 2, ejder 100, fasan 1, fisk-/silvertärna 1, gråtrut 20, gräsand 20, grönfink 40, havstrut 10, häger 5, hämpling 17, kanadagås 28, koltrast 1, kricka 4, kråka 5, ladusvala 40, lövsångare 2, ringduva 17, rödbena 1, rödstjärt 1, sillgrissla 5+3+1, silltrut 5 ad, 1 juv, sjöorre 10, skrattmås 1 ad, 3 juv, skärpiplärka 2, småskrake hona+ 9p, sparvhök 1, stenskvätta 2, storlom 1, storskarv 30, större strandpipare 2, sädesärla 3, törnsångare 1, vitkindad gås 3.

Vid Lammholmsviken, med ryggen mot sillgrisslorna

Ryggsäck för tubkikare är bra att ha

Rask vandring genom Ersdalen Vid Hummerviken myllrar det av små fåglar året runt