Om ormvråkars kulinariska val

Torsdag 6/4 2011; Balltorps våtmark 945-1230. Lokal guide Lena Essedahl.
Dagen var blåsig men här inne i Sisjöskogen var det lite lugnare. Lena valde att leda oss i en vandring norr om våtmarken genom uppvuxen granplantering, ganska pastoral, och björk- aspskogar med en del döda träd och sly bra för göktyta (häckade för något år sedan norr om). Trädlärkan sjöng inte framme vid golfbanan men vi fick se var törnskatan brukar finnas, nere i vassen sjunger rörsångare senare i vår. Inne i skogen hörde Rune svartmesen sjunga och taltrasten lät höra sina upprepade strofer. 
    Gransångare sjöng vid parkeringsplatsen så att till och med vi som har lite skral hörsel hörde den bra, ytterligare minst en på vandringen. Vi var 46 deltagare och utan att exakt ha räknat bilarna kan vi väl antaga att det åtminstone var 20 bilar som fick tätpackas på parkeringen nära skjutfältet ingång. Nästa gång parkerar vi vid brukshundklubben. Ingen skjutning vilket annars annonseras med flaggor och anslag - trots detta skulle det visa sig att man sköt visst, i alla fall lite. 
    Vi gick först rätt över ängen nedanför utsikten, besåg alla grodorna som nu leker och en och annan padda. Ett grodpar konstaterades på väg ner i våtmarken, honan med den lelle hanen på ryggen, bevakande sina rättigheter.
    Matpausen togs på berget vid norra kanten, bra utsikt men helst på morgon och kväll; nu var det kraftigt motljus, vi flyttade oss till parkering för handikapp på södra kanten. Avslutningsvis spanade vi över Store mosse där varfågeln troligen var kvar dock utan att synas. Men nu vet alla som var med vart man kan ta vägen här - och läs gärna än en gång Lena Essedahls noggranna översikt i FpV 2009 nr 2. 

Lista på sedda fåglar, 
Bofink 3 
Kråka 2 
Taltrast 2 sjöng 
Sothöna 6 
Ormvråk 5, tre samtidigt uppe och seglade, dessutom en vandrande på norra stranden nära vattnet, enligt Bengt A alldeles säkert plockande grodor! På hemväg noterades en annan ormvråk på en åker; vid kontroll i tub sågs den plocka upp en daggmask och flyga iväg! 
Större hackspett 1 
Sångsvan 2, jagandes den ensamme kanadagåsen då coh då 
Knipa 13 
Skogssnäppa 3, hördes först vid vandrings start,, sågs sedan då en av dem flög bort samtidigt som två fanns i NO våtmarken
Smådopping 2 ex längs stranden nära parkeringen, ofta kvittrande, men ganska svåra att få syn på, dök mycket, sågs dock ibland från Utsiktsberget 
Vigg 3 
Tofsvipa 3 
Sädesärla 1
Gräsand 6 
Duvhök 1, kom över mot slutet av vandringen i snabb segelflykt, spetsvingad föprvillande lik pilgrimsfalk - tills den svängde upp och började kretsa. Hård vind kan få fåglar att se rätt annorlunda ut! 
Kricka 8 par varav 5 par i strandkanten i norr alldeles framför ormvråken... åt de också grodor??
Rörhöna sågs som hastigast mellan vassruggarna
Nötväcka 1 
Talgoxe 2 
Blåmes 1 
Svartmes 1 sjöng inne i den uppvuxna granskogen i NO
Nötskrika 1 flög hastigt över vägen vid golfbanan
Grönfink 1 sjöng 
Koltrast 1 
Sävsparv 1 
Kanadagås 1 

Våren är här och grodorna leker Här häckade göktytan, berättar Lena
Grodhona med hane på ryggen mot dammen  Sedvanlig matrast i ljuvlig vårsol
Se opp!  Varfågel eftersöktes vid Store mosse med negativt resultat 

Nästa gång parkerar vi vid brukshundklubben ...