Askimsviken 11 nov 2010

I snålblåsten samlades 24 fågelskådare vid Askimsbadet för att få en guidad tur i Christer Cederfalks hemmamarker. Vädret kunde vara bättre och fåglarna flera vilket inte betydde så mycket, under tiden vi gick fick veta vad som annars finns här. Själv har jag bara varit här någon gång för att se vårens första strandskator; det visade sig att jag inte var ensam om min bristande erfarenhet. Många fick idag se nya delar av Göteborgs natur, också om de så bodde alldeles i närheten. Mer och mer förundras man över all natur Göteborgsområdet ändå har, det gäller bara att se till att den finns kvar också i framtiden!

Vi gick neråt Hovåsbadet, en flock sångsvanar med 2 ad + 2 juv samt 3 ad ytterligare flög förbi. Gärdsmygens knittrande hördes i blåsten, grönfink lockade, men av skäggmesarna vid Otterbäcken sågs inte ett spår. Ute i viken låg lite kanadagäss, något tiotal knipor, två småskrak hanar och några gräsänder. Utanför bryggorna i Hovåshamnen låg 16 sothöns i en tät flock och guppade i vågorna. Flera tiotal gråtrutar låg i viken, ingen fiskmås sedd men väl en skrattmås, en havstrut stod på ett skär med 2 storskarvar. Några honfärgade domherrar passerade, landade vänligt nog i några numera helt avlövade träd ute vid Hovås båthamn där vi intog vår efterlängtade lunch i lä bak berget.

Tillbaka samma väg, en grann plog med 19 grågäss och 6 kanadagäss i kön drog över åt söder. Fortsatte sedan ut mot Marholmen och överflögs av en sångsvanfamilj med två ungar. Längre ut vid stranden låg en knölsvanfamilj 2 ad med 5 ungar. Inga sensationer inträffade men det verkade som om alla var överens om det värdefulla i att bara komma ut och gå. Nu vet vi dessutom vart vi kan ta vägen när våren kommer, precis lagom vandring att kombinera med bad; dock fick vi veta att Askimsbadet förlorat sin Blå Flagg genom alltför stor nedsmutsning med spillvatten rån väg 158 och dessutom går Otterbäcken helt orenad ut i viken. Det ligger ett pumphus nere vid stranden men någon rening anser sig inte kommunen ha råd med. Beslöt skicka ett mejl till Askims stadsdelsförvaltning och fråga varför.

Detta och mycket annat fick vi veta på rundvandringen. Den beryktade fastighetstrixaren Allbäcks hus pekades ut liksom vi fick veta var den omtalade Meros camping låg. Det var för kallt att bada ídag, SMHI:s hemsida meddelar, att det vid Göteborg var +9o i havet och att havsytan låg 12 cm över referensytan vilket betydde att revlarna som ofta hyser rastande vadare inte ens var synliga. Vinden mojnade lite men vi visste att det skulle friska i afton igen och vi får väl se hur det är när vi är här igen. Här finns skäggmesar i vassen vid Otterbäcken, stenknäck och sidensvans i vildapelträden nära badet eller vårens första strandskator. 
Nu vet vi definitivt vart vi ska gå.  

 

Svalan-karta över dagens exkursionsområde Christer känner viken som sin mammas gata
Samling vid Askimsbadets gula hus Plog av 19 grågäss och 6 kanadagäss fångade i all hast
Bakom vassen var det lite mer lä, Janne antecknar Ingvor "en sann skådare kombinerar fika med spaning"
Gäller att gå försiktigt på de hala bergen Marholmen blir en bra badplats om vattnet renas...