Hökälla 28 oktober 2010

Efter ett par dagars regn var gråvädret kvar men det blev inget regn förrän vi kom hem, tack för det.
Vi vandrade från Hökällagården ner till den norra dammen, Skogomedammen, spanade en stund från
plattformen, fikade och tog sedan en vandring i täta led över beckasinängen. Där fanns både enkelbeckasiner
dvärgbeckasiner och dessutom en del ängspiplärkor,

John Thulin kan sitt Hökälla och berättade entusiastiskt om backsvaleberget: 40-50 par i år, 87 bohål, tornfalk 
i holken i närheten fick två ungar i år; promenerade och plockade backsvaleungar uppifrån. Den nya stenmuren 
med rishögar ska locka kopparormar. Det är viktigt att mata mesar långt in i maj så att honorna kan lägga många 
stora ägg. Den senaste snörika vintern var välsignad för gnagare - de trivs i det subnivala rummet, vid den nyligen timade röjningen här myllrade det av vattensork. Däremot kan det moderna vädret med tinande snötäcken som 
fryser till igen vara förödande, i norra Sverige minskar gnagare och deras predatorer fjällvråk, blå kärrhök, jorduggla...

I år har nya arter häckat, steglits fick tre ungar, grågås häckade också. Gäddor finns det en del och de kan ta fågelungar. Bertil Anderssons djur, 250 får och 20 nötkreatur går ute någon vecka till. Detta är ett människoskapat landskap, numera väl vårdat för större fågelrikedom. Men, påpekade John, denna tid på året är inte den fågelrikaste. De 25 Vardagsvandrarna föreföll nöjda ändå, inte minst sedan vi hade gått ut på ängarna nära Pumphuskullen
(här tog Lillhagens sjukhus vatten en gång, därav namnet) och beckor skvätte upp till höger och vänster.

Flera lät förstå att de uppskattar dessa anspråkslösa typer av utflykter, det börjar bli en god vana - torsdag förmiddag, ett par timmar, ganska så lagom. Här följer, utöver allt annat, en någorlunda komplett fågellista:

Bläsand ca 50, de flesta ungfåglar men också en och annan vacker, utfärgad hane, dock. 
Kricka 10
Gräsand ca 80
Sothöna 2
Kanadagås ca 50
Knölsvan 5 ad 12 1K, tre par har häckat i denna damm och fått 4,5 och 7 ungar!
Sångsvan 4 ad flög flera varv över dammen, drog sedan iväg om jag minns rätt
Tornfalk, en honfärgad fågel flög över och satt sedan på en staketstolpe ett stycke norrut
Ormvråk flög söderut
Enkelbeckasin 7, låter vid uppflog, kastar i zick-zack, långnäbbade, flyger ett bra stycke innan de landar.
Dvärgbeckasin 7, lyfter med rak flykt, kortare näbb, mörkare, landade efter kortare flygtur
Ängspiplärka tjugotalet var uppe och flög
Grönsiska 25 i en flock "de dansar fram" enligt John
Rödvingetrast 10
Ringduva 20
Kaja ca 50
Nötväcka 1
Blåmes 10

 

En kvartett sångsvanar kom över, flög några varv  . Utsikt över Skogomedammen från observationsplattformen
Inte är det lätt att vara beckasin här.. Se! Där flyger en flock sångsvanar, nu är det höst!