Aktiviteter För Vardagslediga: 
exklusiv service för medlemmar 
i Göteborgs ornitologiska förening. 

Annonseras på hemsida 
http://www.gof.nu/
 
samt i 
Fåglar på Västkusten. 

Ingen anmälan. 
Ingen avgift. 
Nästan varje torsdag.
Oftast k
l 1000-1200. 

 

Bild: Berguv på rehab

Fågelcentralen 21 oktober

Vi har varit vid Fågelcentralen förr. Vi var med en gång och startade den. Där odlade vi falkar, granna pilgrimsfalkar, gång på gång planterade vi ut dem i västsvensk natur. Så småningom kom vi dit där vi är idag, falken är nu på väg tillbaka. Visserligen läste vi nyligen i SOF:s populärtidning Fågelvännen nr 3 att Naturskyddsföreningen räddade falkarna. Men vi vet ju vem som gjorde det, stöttepelaren GOF med alla eldsjälar, som byggde Fågelcentralen och anställde den idoge falkodlaren Tommy Järås, med sedan starten. Stockholmsperspektivet är en stark realitet, mina vänner, vilket bevisas lite då och då.  

Tommy berättade för oss om falkprojektets lyckade utveckling, men också om fortsättningen, Räddningsstation för skadade fåglar, en av Sveriges största. Han visade diabilder, troligen för sista gången; nu blir det digital dataprojektor som gäller, PC-kanon. Det blir nog bra med det också. Vi var 25 deltagare, trots att vi nu Vardagsvandrar varje vecka kommer lika många som
förr, och det är bra.

Start 1984-95, en utredning på Naturvårdsverket visade att det fanns behov av en avelsstation för pilgrimsfalkar men det fanns inga pengar. GOF tog då tag i detta, fick stöd av Göteborgs stad, med många ideella krafter byggdes stationen och hela verksamheten drog igång. Avelsburarna blev klara 1987 och falkar fördes då över från olika lantbrukare. Falken var i stort sett borta från Västsverige, nu finns här hundratalet par! Läs gärna vidare om arbetet med falkarna i rapporten från vårt tidigare besök.

Redan på falktiden kom folk med skadade fåglar, numera behandlas 600-800 ex per år. Det är inte bara frågan om att rädda fåglar utan också om opinionsbildning; vad göra för att minska problemen för fåglarna. De som kommer med fåglar är tacksamma. Ibland hinner de inte hit och ibland behöver de inte komma, men får ändå tips och råd. Inga fåglar avvisas, bara skadan avgör behandlingen.

Ibland drabbas fåglar av oljeutsläpp och vi fick se lite av konsekvenserna. Hundratals medvetna utsläpp sker ute på öppet hav, ibland går tankbåtar på grund. Simfåglar drabbas hårt, olja på hav ser ut som lugnvatten, de landar och blir fulla av olja, fjäderdräkten skyddar inte längre mot vatten. Fåglar som inte dör omedelbart går upp på land och är helt apatiska. Förr avlivades fåglarna, nu tvättar man bort oljan med tvättmedel, som löser oljan men är lika farligt för fåglarna och måste sköljas bort med mycket vatten. Sedan får de provsimma i en bassäng. Många sillgrisslor och en del havssulor har passerat Fågelcentralen genom åren. Oljeutsläpp har minskat betydligt på senare år, men skulle något hända behövs många som kan vara med och hjälpa till att tvätta fåglar. Tankar finns på att skapa en beredskapsstyrka.

Trafiken är en annan orsak till fåglars plötsliga död, omkring 10-15 miljoner/år. Skulle alla hålla hastigheten skulle många fler överleva, även fåglar. Många skadas, ett  vingbrott i underarmen kan läka men brott på överarmen eller i leden är värre. Det beror också på vilken fågel det är, en pilgrimsfalk är mer beroende av sina vingar än en stadsduva, som faktiskt är en av de vanligare fåglarna här. Som sagt, inga fåglar ratas, har någon gjort sig besväret att ta hand om en fågel så räcker det. Sedan vingen läkts får fåglarna flygträna, sedan falkburarna har byggts om finns här tolv burar för flygträning,.

På våren kommer en strid ström av uggleungar och måsungar hit. Fiskmåsens ungar lämnar boet efter någon dag, sedan dröjer det en månad tills den kan flyga, så ska det vara. De bör få vara, men fiskmåsungar på skolgårdar och vid dagis kan få komma hit; vuxna måsar försvarar naturligtvis sina ungar mot alla och envar. Inte bra om små barn blir rädda för fåglar, dessa varelser som vi alla borde älska.

Katter är också ett fågelproblem, de tar uppskattningsvis lika mycket fågel som trafiken, 10-15 miljoner (varje katt en fågel/mån). Lokalt kan de ha stor påverkan på fågelbeståndet, stadsdelar med frigående lösa katter blir allt mer fågeltomma. Sårskador från katter kan ge svårbotade infektioner.  Också taggtrådar är ett elände, fågel fastnar och vrider sig runt, det blir komplicerade brott. Inte så lätt att vara fågel i vårt moderna samhälle. Men också här blir det bättre, de byts nu ut mot elstängsel.

Just nu har det inte kommit in så många fåglar till Fågelcentralen, vilket förstås är positivt, men en bister vinter kan snabbt ändra läget. I voljärerna fanns berguv, sparvhök och någon skata. I simbassängburen fanns en knölsvan, några gråtrutar och lite fler fiskmåsar.

När vi anlände till Fågelcentralen mörknade himlen och en hagelskur föste in oss i samlingsbaracken. Efter bildvisningen sålde Tommy den rykande färska Fågelkalendern 2011, som betalar en god del av verksamheten. Göteborgs djurskyddsförening har också gått in som ekonomisk garant på senare år; skutan håller sig flytande. När vi sedan kom ut sken solen, en ormvråk flög över och en sparvhök gjorde en sväng över berget. Nästa gång blir det promenad har Tommy lovat, om det nu kanske inte blir ett rykande färskt bildspel i den nya apparaten...  
Och
så länge det finns en och annan som inte varit här fortsätter vi gärna att komma på besök.

Fortfarande är falkburarna med fåglar försedda Huset på Hög har en vacker veranda
Nu är det snart slut på den analoga bildperioden Frigående höns vid resterna av dagens hagelskur
Fåglarnas rehabiliteringsgård ligger vackert på norra Hisingen Bildvisning förekom också i andra sammanhang