Aktiviteter för Vardagslediga - exklusiv service för medlemmar i Göteborgs ornitologiska förening. Annonseras på 
hemsida http://www.gof.nu/ samt i Fåglar på Västkusten. Ingen anmälan, ingen avgift, nästan varje torsdag, 1000-1200.
 


Hönö 14 oktober


Hemligheten med en bra vardagsvandring är att lägga ut tidigare okända platser, på nära håll. Sådana finns, bevisligen, fortfarande är naturen runt oss inte helt utarmad, vi lever i ett rikt land. Idag visade Björn Zachrisson 30 intresserade hur ringmärkning går till, vid Sudda, det centrala vasshavet på Hönö. Sedan tog vi en rundvandring i buskmarkerna förbi Jungfruviken och Halse långe. Vädret sol och lugnt, helt betagande. Björn har hållit på här vid Sudda och ringmärkt fåglar sedan 1997, och är här i stort sett varje dag på hösten om vädret tillåter. Han börjar i gryningen då fåglar är mer fångstbenägna. En del hade redan passerat kl 10 då vi började, men vi fick se både 6 blåmes, 2 talgoxe, 2 rödhake, 2 gråsiska, en domherre och en kungsfågel. Dessutom fångades en blåmes som först inte mådde så bra men så piggnade den till efter en stund till allas lättnad. Björn kollade sedan platsen där vi släppte henne, omärkt för att inte öka besväret, hon hade då givit sig av, gott så där långt.

Bengt Karlsson lägger in obsar på http://www.ockero.nu/fagelskadning/ringmaerkning-sudda, från Sudda och Hönö. Av denna kan utläsas att Björn varit där med flera medhjälpare och senaste veckan märkt 505 fåglar (7/10 56 ex, 8/10 165 ex, 9/10 80 ex, 10/10 48 ex, 11/10 58 ex, 12/10 57 ex, 13/10 41 ex). Av dessa var 121 kungsfåglar, 108 järnsparvar, 58 talgoxe och 47 blåmes. Då återfyndsprocenten på småfåglar kanske ligger på 0.2% betyder det att av dessa märkta kan en (1) komma att återfinnas lite längre ifrån. Säga vad man vill, det kan man kalla ideellt oavlönat arbete!

Det fanns lite andra fåglar här också, kajflockar for förbi tidigare på morgonen med stor ljusbrun rovfågel attackerande på hög höjd varvid flocken av kajor drog ihop sig till en svart klump. Borde varit stor falk men avstånd långt. Lite sävsparvar sågs, men annars koncentrerade vi oss på fångst och märkning.

Sudda är hotad av exploatering trots att det är den enda platsen på Hönö med denna typ av natur, vassområde med buskar, där pungmes gjorde häckningsförsök för några år sedan, skäggmes ses vintertid, vattenrallar och rörhöns häckar, blåhake och taigasångare har rastat för att inte tala om alla de normala vass- och buskfåglar som här bor och verkar. Miljöutredningar har visat på områdets värdefulla kvaliteter och påpekat att det är viktigt att stora delar av det sparas för eftervärlden. Borde blivit naturreservat för långe sedan! Detaljplanen 2010-04-20 berömmer ju områdets naturkvaliteter! Citat: Naturinventeringen visar att det studerade området har ett högt naturvärde. Till stor del grundar sig bedömningen på områdets värde för fågellivet

Sedan for vi till kyrkogården, tog gick promenadslingan runt Jungfruviken och Halse långe efter en fika nere vid stranden i strålande sol; dessa Vardagsvandringar har haft tur med vädret i osannolikt hög grad! Vid vandringen noterades en av den bättre hörande delen av församlingen lite kungsfåglar, svarthätta hona, flera gransångare, någon lövsångare, några grönfinkar, samt en av kråkor mobbad sparvhökhane. men de fyra stjärtmesarna såg också vi som inte hör så bra när de med sina långa stjärtskaft flög över gångstigen framför oss. Men höstfärgerna var inte så fina här som i Dalarna, tyckte Lena.

Björn visade oss i vilken tall det satt en hel flock med som mest 15 hornugglor i vintras. Nu fanns här inga, dock såg vi en trädkrypare. Och vi kan vara förvissade om att en och annan gör en liten koll här i höst, nu när vi vet var det ligger. Vi kanske också passar på att kolla om Björn fortfarande håller på och märker vid Sudda.

   
En vacker domherrehane Kerstin plockar ut en blåmes
Sudda som det såg ut idag, söligt men viktigt Björn Zachrisson ringmärker med intresserad publik
På nätpromenad efter fåglar Här satt en del av hornugglorna i vintras!