Rapporter från tidigare vandringar

Fågelskådningens dag 2008 05 11
Slottsskogen 2008 11 06
Stora Amundön 2009 04 09
Bokedalen 2009 05 28
Välen 2009 06 04
Torsviken 2009 10 08
Öxnäs 2009 11 05 
Fågelcentralen 2009 12 03
Slottsskogen 2009 12 17