Torslandaviken 8 oktober 2009

Vi var en förhoppningsfull församling på 25 skådare som samlats längst in på Krossvägen. Det aviserade regnet kom först efter att vi givit oss av hemåt. På bilden ovan saknas tyvärr en person, kameran var lite för vänstervriden... 

Kåre Ström med djupa kunskaper om lokalen ledde vandringen utåt efter Karholmsdammens strand, berättade om kommande planer för viken och visade doppingar, änder och varfåglar. Natura 2000 räddningen för viken. Arbete pågår för att få fram EU-pengar till kommande arbeten.

Naten dog år 2006 och flöt upp i stora sjok, hade fungerat som dukat bord för stora mängder knölsvanar och änder, oklart vad natedöd berodde på. Misstanke om utsläpp i Södskärsdammen som sedan spred sig. Nu tycks ändå vegetarianer vara på väg tillbaka, tidigare i höst mer än 700 knölsvan och just idag 60 bläsänder. Visserligen fanns det 2005 mer än 600 bläsänder så det är ett stycke kvar. Också svanarna verkar vara på väg tillbaka även om det var få svanar idag. Tycks ha gått mycket upp och ner och även beroende av årstid. Årsbästa ser ut så här enligt Svalan:

 

Dämmet på östra stranden ska åtgärdas; hittills har inflöde kunnat ske obehindrat men utflöde stoppats vilket gjort att lågvatten aldrig inträffar och Vadarstranden i NV sällan är särskilt mycket vadarstrand. Nu ska dämmet göras så att även vatten kan flöda ut mer.

Stopp för muddertippning i Mudderdammen från och med i år, planeras bli ett Vadehav med reglerad vattennivå vilket borde kunna gynna vadare, år 2010-2011.

Miljööverdomstolen har sagt nej till ytterligare vindkraftverk vid Torsviken vilket Göteborgs kommun har överklagat. Förhandling inom kort.

En vadarvik skulle göras i SO genom grävning men det visade sig att där fanns för mycket miljöfarligt avfall lagrat vilket skulle kunna ställa till problem om man började röra i det. Gömsle och häckningsöar utanför stranden kommer.

Stränder på västra sidan Karholmsdammen vid Gamla Flygfältet skall utsättas för vatten, vallar bort, där går kor från Askesby på bete vilket de ska fortsätta med. Förhoppning finns om att kor ska kunna komma på Karholmsudden där det tidigare varit bete.

Fågelobservationer som kom till min kännedom (se karta nedan skärmdumpad från Svalan):
Bläsänder ca 60 ex, dels i flock ute i Karholmsdammen, dels på stranden av Karholmsudden.
Brunand ca 20 ex
Kricka ca 40 ex
Smådopping ca 10 ex
Skäggdopping ca 10 ex
Tofsvipa 4 ex
Ormvråk flög förbi senare över kontainerupplag
Varfågel 2 ex borta vid Vadskärsudden, kom senare flygande längs Hästholmskanalen, en satt i buske nära backsvalehögarna vid Torsholmen.
Kanadagäss 20
Korp passerade alldeles över oss vid Rörskär
Ängspiplärka fanns gott det om
Forsärla hördes vid parkeringen av Stig efter att alla andra hade åkt därifrån...