Öxnäs 5 november 2009

SMHI varnade för snöoväder men hade lyckligtvis misslyckats helt denna dag. Mulet, uppehåll, en lite snål blåst från norr var ändå ett drägligt väder för en promenad vid Öxnäs söder om Nordre älv. Eftersom det är trångt och få p-platser for vi skyttel från macken vid Bärby korsväg, det fungerade. Det finns faktiskt en kommunalt ordnad p-plats ca 1 km före vägens slut, markerad som P1 på kartan. 20 personer hade mött upp och Bo Brinkhoff med stor erfarenhet från platsen ledde vandringen, letade fram rovfåglar och berättade om lokalen. 

       
På väg ner från Utsikten                          1 Första rastplats       2=Obsplats vid Kvillen 
                                                                    P1 Kommunal p-plats    P2 Provisorisk P-plats

Området är K-märkt och "har vikingatida bosättningsmönster i centralbygden, med 1700-tals och 1800-talsby. Inom området finns talrika fossila åkerlämningar" enligt skrifterna. Vi vandrade stigen fram och passerade enbuskar där en ensam kungsfågel fladdrade runt. Målet var en bergknalle (1) med bra utsikt över älven. Där blev vi sedan stående och sittande, fikade och spanade av nejden. Nordre älvs dalgång är en prima sträckled för flyttfågel vår och höst, där också fåglar kan rasta. På ängarna och stränderna går betesdjur vilket gynnar en del fågelarter, nere på stranden stod en hel flock med 28 tofsvipor som ibland var ute och flög. Här kan de stanna kvar vissa vintrar och övervintra. 

Ganska omgående såg vi en blå kärrhök hona bortåt Lagmansholmen, den flög lågt som de gör när de jagar - detta jämte den vita stjärtroten, långa vingar och stjärt avgjorde artbestämning. En räv vandrade samtidigt omkring på Lagmansholmen, attackerades av korpar och kråkor som dessutom markerade blåhöken. Målmedvetet flög kärrhöken fram och åter över ängarna, så småningom fick den tag i något ganska stort mörkt som den släppte, kanske en vattensork... strax efteråt fick den fatt i ett mindre byte och dök ner i vegetationen. 

Flera ormvråkar sågs bortöver bergen, så småningom också en fjällvråk, mycket ljusare, med ljus stjärt och mörkt band längst ut på stjärten. En duvhök (med tydlig hängbuk) uppenbarade sig söderifrån i låg jaktflykt, trolig hane, något över kråkstorlek. Den flög upp över Lagmansholmen och gjorde ett hastigt utfall mot blåhökhonan som befann sig där - inte helt uteslutet att en duvhök kan ta andra rovfåglar men inte idag. Norr om älven sågs en tornfalk, ganska ljus honfärgad, troligen ungfågel. En årsunge av fiskmås (mörkt stjärtband) flög förbi längs älven, senare också en havstrut. Häger och storskarv sågs också. 

Återvände så till samlingsplatsen och gick ner till Kvillebäcken (2). En varfågel satt i en buske alldeles framför oss, vi stannade till och beskådade den innan den flög vidare nedströms. Flyttade sig mellan stolparna på spaning efter byte, en liten rovfågel, tar gnagare men också småfåglar. En flock med 20 starar flög dock ostörda förbi. På åker på återväg gick 5 ad sångsvanar och betade. 

Vi avslutade med att få information av Carina Aronsson som har jordbruket i området. Hon betonade att vi är välkomna att gå här men detta är ett känsligt område, vilket vi inte alltid har klart för oss. När vi stod och betraktade varfågeln blev flocken med unga kvigor ängsliga, de är inte så vana vid folk ännu. Det är mycket vi inte vet och eftersom platsen är ljuvlig att besöka för oss fågelskådare lovade Carina att ge oss mer information som vi kan presentera i ett kommande nummer av Fåglar på Västkusten. 

Sammanfattningsvis noterades 25 arter. Tofsvipa 30, blå kärrhök 1 -f , fiskmås 1 1K, storskrake 4, storskarv 2, knölsvan 2 ad, 4 1K, gråhäger 1, havstrut 1, gråtrut 5, korp 8, kråka 30, kungsfågel 1, tornfalk 1, ormvråk 3, grönfink 5, fjällvråk 1, kaja 150, duvhök 1, varfågel 1, sångsvan 5, skata 4, blåmes 2, talgoxe 1, stare 20, fasan 1. 

Bo Brinkhoff har rapporterat dem på Svalan. Medobservatörer loggar in på Svalan, söker lokalen, går till Administrera och klickar sedan på kikaren. 

 
Skådare ser på varfågel

 
Unga kvigor ser på skådare