Torsdag 9/4 2009
Stora Amundö 1000-1230

Fågelvandring för vardagslediga, 19 deltagare utom ledare, undertecknad. Prima vårväder, +8o, lite molnigt men tidvis ändå sol och nästan lugnt. Spanade först av strandängarna runt bron, där gråsparvar tjattrade i buskagen och hanarna var nere på gräset och plockade bomaterial. På ängarna främst söder om bron fanns tiotalet tofsvipor bland annat på bo eller spelande, något par rödbenor ibland spelande, några strandskator gick efter stranden. På brons räcke satt en sädesärla med ganska mörk rygg men sannolikt ändå av vår ras - den engelska rasen Motacilla alba yarelli har helt svart rygg.

Enstaka skrattmåsar vandrade efter stränderna. 13 vitkindade gäss gick och betade och 2 kanadagäss. Flera sånglärkor sjöng och en starflock på ca 30 individer gick ute på ängarna, flyttare på väg norrut; de lokala stararna har redan spridit ut sig parvis på reviren. Entita sågs, fiskgjuse drog över. En stund senare lyfte gässen och stararna tvärt och vipa klagade gnällande vilket fick oss att misstänka ytterligare någon rovfågel som dock inte kunde upptäckas.

Vi vandrade genom Hästhagen in i aspskogen på andra sidan, lyssnande till rödhakens vårsånger. På avstånd hördes taltrastens vårsång några gånger. Gröngöling hördes, större hackspett hona landade i ett träd nära oss. Vid enbackarna stannade vi till, en koltrast med lite vitt på vänster vinge satt och sjöng, grönfinkar for omkring, gransångarens tjiff-tjaff-läte hördes från möjligen flera individer; det är den tiden nu när lapplandsgransångarna passerar. Senare i maj/juni kommer enstaka gransångare av den kontinentala rasen hit, en och annan häckar här också nu, en nyligen etablerad häckfågel för våra trakter.

Kungsviken bjöd på tomma vatten, några ejdrar, småskrakar, kanadagås tillsammans med en mycket ljus, partiellt albinistisk vitkindad gås. En adult havstrut låg ute i viken. Vid Drottningviken finns en trappa som man kan starta vandringar söderut på, den passerade vi och gick istället upp på berget ovanför sandstranden för fika. 2 hämplingar flög snabbt undan, med torra knastrande lockläten. Ute i viken sågs på gott håll 2 skäggdoppingar, tornfalk flög över och några par ejdrar och småskrake. Några storskarvar flög över, några fiskmåsar och gråtrutar fullbordade listan.

Inåt mot lövskogen vid skogens slut där flera nötväckor konserterade, bland annat rakt ovanför oss som verkligen gav sig hän. Också blåmesar for runt och det är uppenbart att det är vår och bråttom. Flera bofinkar sjöng här liksom tidigare. Påpekades att det är sällan man ser björktrast här under häckningstid. Enstaka ringduvor flög över, dock ingen skogsduva - en art som ibland setts här och möjligen har häckat här. Fasan kacklade till några gånger. Stare sjöng lite och härmade ormvråkens jamande så skickligt att man knappast kunde tro att detta läte kom från den.

Avslutning vid bron där ett gravandpar hade tillkommit och de vikindade förmerat sig till ca 20 individer.

Detta skrevs visserligen samma dag men utan anteckningar. Det är ingen perfekt metod; har jag nu glömt något väsentligt hör gärna av dig, du som var med. Gruppkortet läggs också ut här en liten tid; ladda gärna hem det om du vill. Vet du inte hur man gör; hör av dig.

Vi ses på en annan vandring.

Våryra hälsningar
Stig