Slottsskogen 
oktober november

Så länge vädret är så pass milt och dammarna inte fryser i Skogen är där fullt av änder. Gräsandhanarna jobbar för fullt; 12 hanar runt ensam hona, krumbukter och pip ska övertyga henne om just hans förträfflighet. 

Också andra änder rastar; skedand, stjärtand, några tiotal storskrakar, tidigare i höst kricka, bläsand, vigg och för första gången salskrake. Häger har setts senaste dagarna, efter flera års uppehåll!

Fågelmatning har börjat i buskage vid Lilla dammen och i Azaleadalen. Den som så önskar får gärna ta med mat talgbollar, halva kokosnötter, äpplen, solrosfrö... jag matar med frö från Djurskyddet men de har ju inte obegränsade resurser. 

Ringmärkning sker ibland vid matningar, annonseras på denna sidan någon dag före, du är välkommen med eller utan skolbarn. 
Jag har gjort detta i många år, matat och ibland ringmärkt, det gör att jag ofta får kontrollera fåglar som jag ringmärkte för flera år sedan.  

Det är gott om grönsiskor i höst, de vandrar runt bland albestånden och äter frö. Fröätare behöver dricka en del - det gör de i vattenfallet som går ner till Lilla dammen. 

Kanadagäss häckade för andra året, nu har ytterligare gäss kommit hit, 26 ex 8/11, kanske blir tills vintern kommer. Aldrig så många rastande gäss här tidigare. 

Unga duvhökar lär sig jaga här under vintern, de har redan setts. De tar änder, tam- och ringduvor. Berguv kommer snart, men är nattaktiv och man får vara uppmärksam för att se den på dagen. Kråkorna gör så ibland, varnar då direkt och högljutt.

Sångsvan och grågäss har sträckt förbi ibland, 11/10 räknades 32 ormvråkar och en fjällvråk flyttade förbi på morgonen. Råka är ovanlig här, fanns i en kråkflock på ängarna 20/10. Höststräck av ringduva passerade med några tusental på en dag nu ses björktrast och enstaka rödvingetrast från norr. Lite stjärtmesar, någon bändelkorsnäbb med vingband -  en nordlig raritet.  

NaturStig 11/11 2013

Råka flyger över Semesterängen


Bläsand i Stora dammen 4 oktober

Ung ringduva, utan halsfläckar 4 oktober

Grönsiska dricker, Lilla dammen 4 oktober

Storskrake ung hane, 4 oktober

Häger väntande på fisk 8 november