Lilla dammen fotograferad från NO 4/8 2005

Lilla dammen

Denna damm är inte så liten som den ser ut. Här finns en del av det som gör Slottsskogen till en så värdefull oas imitt i Göteborg - natur, kultur, picknickplatser och lekplatser.  Och inte minst, duvor, änder och rörhöns att mata. Djuren i djurparken får icke matas, de kan äta ihjäl sig. Här är risken mindre för olyckor, den stadsduva som blir för tung i gumpen av ensidig bröddiet riskerar obönhörligt att vara den som inte hinner undan när duvhöken attackerar. 

1. Växter
Runt dammen växer en bård av kalmus, en på medeltiden införd läkeväxt som sedan spridit sig, och här fungerar som ett präktigt skydd för simfåglars ungar. När hösten kommer vissnar den ner men rotstocken ligger kvar. Andra växter i dammens närhet är praktfulla bestånd av gråbo på norra stranden, en växt som snabbt koloniserar lediga platser men sällan håller ut i längden. Gråbo sprider pollen med vinden, och för att lyckas med detta krävs enorma mängder pollen, därför ger den allergi som många andra vindpollinerade växter. I det nya vattenfallets ränna växer både det praktfulla gräset madrör, en lägre växt med sin gulbruna blomkorg, den heter brunskära. Här växer också ståtliga violetta fackelblomster.
Små vita stjärnor på stränderna är grässtjärnblommor, även kärrdunört, höstfibbla och baldersbrå kan studeras. Stora blad av överblommad kabbeleka syns också bland vattenväxterna. 

2. Träd
Det trädslag som dominerar runt dammen är al, eller klibbal som detta träd egentligen heter. Det har "urnupna" blad och små kottar. En del av alarna har börjat tackla av, men lever fortfarande. Al lär ha ganska mjukt trä vilket gör att hackspettar ofta väljer detta träd för att hacka ut sitt bohål. Eftersom de hakar nya bohål varje år blir dessa bohål till glädje för andra. Alarna har gott om rotskott, också bra för fåglar. Ett annat träd med rotskott är lindarna, med hjärtformade blad. Det är ett ståtligt träd som det finns gott om i Skogen. Några hästkastanjer med vackra gula höstfärger och med sina typiska stora frukter, dock inte ätliga. Ekarna finns lite längre från dammen i väster och norr, några av dem kan vara från tiden innan parken. En rödbok finns här också, det är en variant av bok som har färgämnen som färgar bladen röda. Flera pilar växer här, en har fallit omkull och fått fortsätta att växa vilket tycks gå bra. Har man bara rötterna i jorden, så klarar man sig och nu är det ett välkänt klätterträd. Ett äppleträd på andra sidan dammen har också fallit men växer ändå bra. Det finns dessutom några egendomliga avvikande träd: en hassel med flikiga blad och en alm med hängande blad.  De gamla välvuxna idegranarna på kullen i NV förtjänar också att beundras, liksom de stora Rhododendronbuskagen, även om en del av dem fick maka på sig för det nya vattenfallet. 

3. Fåglar
Året runt är dammen en tillflyktsort för fåglar. Här finns buskage att gömma sig i, här finns fågelmatare. 
Här finns också ofta skydd mot rovfåglar, höken vågar sig ogärna in hit bland allt folket. Här finns...

Gräsänder finns så länge dammen är öppen, på senhösten har här varit närmare tusen fåglar. På våren samsas honor med ungar, ibland 6-8 kullar. Några bon finns i träden, andra går hit med ungar långväga ifrån.
Knipan kommer hit med som mest något tiotal fåglar, någon knipkull brukar kläckas i andholkarna.
Storskrakar fiskar i flock mest på hösten, i dammen finns det gott om gyllene rudor.
Storskarv kan komma på besök, dyker efter fiskar och får lunch på nolltid, lämnar sedan platsen.
Häger fiskar ibland genom att stå på stranden och vakta tills någon fisk kommer för nära.
Rörhöna bor med 2-3 par här, det par som har bo i Cornellbuskagehörnet brukar få flera kullar ungar
Skrattmås är den vanligaste måsen året om, vuxna med svart huvud på sommaren, ungfåglar brokiga.
Fiskmås häckar i dammen elelr omgivningar, Pliktahus, djurhagar. Gråbruna ungar på sensommar, flyttar snart bort, skrattmås övervintrar här men inte fiskmås 
Gråtrut är vit som vuxen, gråbrun som ung. Äter allt som går att äta, andungar, tamduvor, bröd och bananer. 
Tamduvor är också vana vid matning, hanar uppvaktar honor året om. Ättlingar till Sydeuropas klippduva. 
Duvhöken jagar ibland duvor och änder på denna fågelrika plats men missar ofta.  
Gråsparv och pilfink håller mest till i Cornellbuskagen men vill också gärna ha bröd.   

Djurparken bidrar med vingklippta vitkindade gäss, i brist på knölsvanar. Dammen är som framgått full av fåglar dessa förutan.  

4. Sevärdheter
1. Vattenfall med vatten från Fågeldammen, projekt delfinansierat av EU, har renat dammen väsentligt
2. Labyrint som snart borde öppnas för tillträde eller byggas om, tanken är god men känns oförlöst.
3. Vilande figur av Henry Moore, gruvarbetarson från Leeds i England, ville ha statyn i Delsjön, utsatt 1963.
4. Matplats för änder, säd läggs i vatten för att inte duvorna, men de har lärt sig doppa ner näbben!
5. Fallen men levande pil, populärt klätterträd och bra skydd för fåglar, stora som små.
6. Kasperteater, en gammal tradition från 1920-talet som återupptagits tyvärr alldeles för sällan.
7. Polishuset som var i bruk 1905-1955 men är nu polismuseum.
8. Renströmska stenen, minnesmärke över en av de ursprungliga donatorerna
9. Fallet äppleträd som kan vara klätterträd för de lite större barnen
 

Artemisia_20050810_P8108834_700.JPG (58173 byte) Bidens_20050810_P8108878_700.JPG (37509 byte) Lythrum_20050810_P8108879_700.JPG (41996 byte) Persicaria_20050810_P8108830_700.JPG (23444 byte)
Gråbo med hoprullade
blad av ett gallkvalster
Brunskära, en
korgblommig växt
Fackelblomster
lyser i bäckarna
Åkerpilörtens
delikata blomställning
Larus_canus_ad_juv_20050810_P8108897_700.JPG (104182 byte) Tamduvor_20050810_P8108869_700.JPG (81770 byte) Phalarocrocorax_20050810_P8108900_700.JPG (60806 byte) Gallinula_20050808_P8088457_700.JPG (79451 byte)
Fiskmås, gammal
fågel och årsungar
Tamduvor som
lärt sig stå i vatten
Storskarven
torkar vingarna
Rörhöna med två
dunungar 8 aug 2005
Vid_Renstroms_sten_20031022_PA200036_700.JPG (100711 byte) Bankraden_20010514-21_700.JPG (102512 byte) Polisvakten_20010918-37_700.JPG (65290 byte) Moores_Vilande_figur_20010506-41_700.JPG (80394 byte)
Gyllene höst vid
Renströmska stenen
Soffraden i väster
med 
fallet äppleträd
Polisvakten,
numera museum
Runt Moores staty är
det alltid liv och rörelse