Ödledammens träd
En liten översikt

Träd finns överallt i Slottsskogen. Det finns en beräkning på hur många träd som fanns i Skogens planterade delar, men hit hör knappast det populära dammgläntan på bilden ovan. Visserligen är säkert några av ekarna, oxlarna och de stora björkarna planterade en gång, medan rönn, slån, hagtorn och lönn kommit hit på egen hand. Det räcker att betrakta backen bakom bänkarna i norr för att inse att nya träd kan komma självmant.

Detta område var helt skoglöst berg för hundra år sedan. Massor av jord kördes upp och tusentals träd planterades, många dog. Mormorsmor skulle inte tro sina ögon om hon fick se hur det ser ut idag... nu har träden vuxit så mycket att den tidigare berömda utsikten från berget på många ställen försvunnit, men det får det väl vara värt.
Och letar man finns det bra utsiktspunkter. 

Träd blir olika gamla,. Björk inte ens hundra år men eken nästan tusen år i vissa fall. Trots detta producerar de massor av frön, miljoner, i vart fall vissa år. Som en gång skall ersätta ett enda träd... naturens slöseri eller naturens rikedom, det bästa fröet växer upp och blir ett nytt träd.  

a = ASK Blad är dubbla och ser ut som rönnens blad men är större. Denna ask har nog kommit med vinden, de har frön med vingar och virvlar i vinden, vissa år blir det kolossalt många frön (2004) andra år inga alls. Skalbagge lägger sina ägg i dessa frön syns som små hål i fröet där baggen sedan krupit ut.

b = BJÖRK Ett träd som mest finns i Norden och därför kan sägas vara ett svenskt träd. Björkfrön är mycket små och lätta, har små små vingar som gör att de blåser iväg lätt.  Vissa år syns det massor av frön som ligger överallt, i rännstenar, i dammen, inte så bra för där kan de inte växa. De är så många eftersom de ofta hamnar fel.

e = EK  Ekollon lockar djur, som ofta bär bort och gömmer dem, på så vis sprids de. Vi äter dem ogärna, de är alldeles för beska. Lätt att hitta ekollon som har börjat växa om man letar under löven, går att odla i kruka och placera ut i skogen när de blivit större. Massor av småkryp lever på eken, bara att leta under blad eller på stammen. Bladen har ofta galläpplen, små knottror, knappar. Inne i dessa ligger en liten larv till en mygga, stekel eller ett kvalster.
 
h = HAGTORN En stor buske med taggiga grenar, den har röda bär som inte vi tycker smakar gott men som djur gärna äter. I bären finns små små frön som på så vis kommer till ett annat ställe och kan växa till en ny hagtornsbuske.

o = OXEL
Oxelträden har också bär som fåglar är mycket förtjusta i, frampå hösten kommer många flyttande trastar och stannar till och äter oxelbär, här runt Vattentornet finns massor av oxlar. Sidensvansen kommer också förbi vissa år. Här verkar inte oxlarna må så bra, kanske på grund av föroreningar i stadsluften.

r = RÖNN
Berömda bär har rönnen efter fabeln om räven som hoppade upp men inte fick tag på bären. Fåglar äter lika gärna rönnbär som oxelbär, vissa år är det gott om bär här och hela kullen här uppe full av trastar, mest björktrastar.

s = SÄLG
Mångformig grupp av buskar och träd som kan se lite ut hur som helst, det fina med dem är att de blommar tidigt vilket hjälper de första humlorna att komma igång på våren. 

å = SLÅN
Buske med taggar och blåa bär som kan användas till saft eller smaksättning av likör.  Helst skall då bären vara frostnupna. 

ä = HÄGG
Skönt blommande träd med vackra men lite fränt doftande blommor i slutet av våren, innan skolavslutningarna. Sedan blir det mörkblå bär som fåglar (mesar, sångare) gärna äter, nu finns inte många kvar. Insekter har ätit häggbladen, det är inte mycket kvar av dem på sina ställen. 

ö = LÖNN
Trädet med de bekanta näsorna som gör att fröet far iväg långt från trädet när det blåser mycket. Prova att kasta upp några frö med näsor när det blåser och se vart de tar vägen!