Smultronstället

Förskolorna i Linnestaden och Majorna går gärna till Slottsskogen. Det är bra för barn att komma ut och röra på benen och här finns det många olika naturtyper att vandra runt i - gräsmattor, dammar, och sedan finns det skog! Tallskog, bokskog, små granskogar, kaprifolskogar, olika slags skog, med sina gläntor. Det är ofta gläntan mitt i skogen som lockar, ett rum mitt i skogen. Många återvänder till samma plats gång på gång. Olika förskolor kan utnyttja samma plats, men gör det på olika dagar, och har olika namn - samma plats kan heta Gläntan, Paradiset och Skogsbacken. Ibland byggs det kojor som då utnyttjas av flera besökare tills den rivs ner och försvinner, för att senare byggas upp i en annan form. Ibland får platsen ovälkomna besökare, som inte har förstånd att ta med sig skräpet därifrån efter festen. Då blir det att ta med en påse och plocka upp. 
Men på det hela taget kan gläntan vara en idyll som barnen bär med sig framöver. 

Här följer olika beskrivningar av sådana smultronställen. Det är faktasamlingar som överlämnas med varm hand, för flitigt bruk. Hör av dig, så kan jag ta fram fler beskrivningar.  Jag vill gärna veta hur de fungerar, om de är till någon nytta.  Hör av dig till mig

1. Ödledammens träd. Tio trädslag runt dammen där det förr var kala berget.

2. Gläntan söder om Observatoriet. Galler, ekorrspår och blodrot. 

3. Lilla dammen. Träd, växter och fåglar, en liten förtjusande damm.