Vandring på Fågelskådningens dag, 11 maj 2008

Strålande väder, bladverken höll på att slutas och möjligheten att se fåglar minskar därmed.
Dock hörs de; en ungefärlig beräkning blir att vi på vandringen hörde följande fåglar sjunga.
Bifogat ungefärligt antal par häckande i Slottsskogen under åren 1994-2004.

Björktrast 3 ex. Sjunger i flykten, en ganska skärrande skrovlig sång.
Vid fågelhuset satt en björktrast sjöng med lite svarthättetoner (!) i sången,
en individ som kanske vuxit upp nära svarthätterevir. 30-70 par i Slottsskogen.
Blåmes 2 ex. Med liten sirlig drill, försvinner i det allmänna fågelbruset nu.
50-90 par i Slottsskogen.
Bofink 4 ex. Snärtig fallande skala, ”går nedför trappa, snubblar på slutet”.
40-120 par i Slottsskogen.
Grönsångare 3 ex. Sång som snurrande slant på glasskiva. Gillar högstammig
och öppen skog, vi hörde den i bokskogen söder om Stora liden. 5-20 par i Slottsskogen.
Gärdsmyg 6 ex. Stark snärtig sång, liksom snurrande, förvånansvärt stark för att komma
från en så liten fågel. Arten har gynnats av milda vintrar, övervintrar hos oss.
Fanns knappast i Slottsskogen före 1990-talet. 10-30 par i Slottsskogen.
Koltrast 4 ex. Vacker, melodiös sång, ”nationalfågel” enligt omröstning en gång,
numera stadsfågel som övervintrar, förr skygg skogsfågel som flyttade…  
50-70 par i Slottsskogen.
Lövsångare 3 ex. Mjuk fallande melodislinga ”glider långsamt nerför trappa”.
50-80 par i Slottsskogen.
Ringduva, 4 ex. Spel med 5+5+5+1 tutande. Ofta börjar en, andra fortsätter.
Skogsfågeln som flyttade in i staden. 40-105 par i Slottsskogen.
Rödhake 2 ex. Glasklara fina toner, i ett rikt varierat mönster.
Sjöng där vi avslutade vandringen utanför Barnens zoo.
40-60 par i Slottsskogen.
Svarthätta 5 ex. Påminner om koltrastens sång men mer varierad, klara höga toner i sången.
I Azaleadalen hördes också varningsläten ”tsäck” och en annan hane kom nära och
började sjunga, stor upprördhet, jakt uppe i träden, sedan lugnt.
20-40 par i Slottsskogen.
Talgoxe 6 ex. Flitig sångare denna morgon, sjöng mestadels två-tonigt.
40-80 par i Slottsskogen.
Ärtsångare 1 ex. ”Skallrande ärtor i burk.” Hördes sjunga några strofer mellan
Azaleadalen - Älghagen, tystnade sedan, tillfällig besökare som rastar sedan flyger vidare.

I en al i Alpdammen bredvid Säldammen for en nötväcka ut och in, denna al är alldeles genomborrad av hackspetthål som sedan andra hålbyggare tar över. Nötväckan murar lera i ingångshålets kanter så de blir jämna. Nära Vita Villan, gamla Trädgårdsmästarbostället mittemot pingvinerna hördes en något orolig större hackspett varna ”kick kick”.  Sädesärla på taket till Villan, bor under takpannorna. I Alpdammen sam rörhönsparet undan, en art som ökat från några par på 1990-talet till numera nästan dussinet fullt, en trevlig och publikorienterad liten simfågel, blir lätt näst intill tam. På Plantskoleängen vid Azaleadalen försåg sig gråtrutar, kajor och skator av överflödet efter gårdagskvällen. Spillkråkehackad tall demonstrerades nära Älghagen, där liljekonvalje blommade och där den imponerande Stenätaren kunde ses.

Vänliga hälsningar
Stig