Fågelstationen Röda Grind

Idag finns det 22 fågelstationer i Sverige. Röda Grind strax norr om Kungälv är en av dessa, och den enda i Göteborgsområdet som är lätt att komma till på dagbesök. Liksom på andra fågelstationer bedrivs här ringmärkning, och har pågått här sedan 1990. Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet har överinseende över verksamheten och samlar in all ringmärkningsdata, och påpekar på sin hemsida att fågelstationerna är viktiga plantskolor för blivande forskare inom ornitologi. Vi håller med om detta.

Vi tar emot dig som är ringmärkare, om du vill hålla dig i form mellan veckorna på Nidingen. Vill du lära dig att arbeta på en fågelstation går det också bra. Arbetet bedrivs på ideell basis och ersättning utgår inte. Vi finns på 20 minuters bilresa från Göteborg, kräver inga turer i gungande båt och ingen övernattning. Även allmänt fågelintresserade är välkomna - detta är ett utmärkt sätt att få veta mer om ringmärkning och se på fåglar på nära håll. Vi meddelar när vi är där, om vi får din e-postadress. 

Säsongen vid Röda Grind har hittills ägt rum under sommaren och hösten. Stationen ligger strategiskt placerad 2 km norr om Kungälv vid Göta älv, 
en viktig flyttled för många fåglar. Ringmärkning av flyttande småfåglar dominerar, men också projekt med ringmärkning av holkfåglar i området.

Att arbeta på fågelstation är både stimulerande och spännande och ett utmärkt sätt att utveckla sitt fågelintresse tillsammans med andra likasinnande. Samtidigt gör man en värdefull insats för fågelforskningen.

Artikel i Fåglar på Västkusten berättar en del om verksamheten under den tid stationen har funnits till.

Tabell över ringmärkta fåglar 1990-2009

Tabell över kontroller och återfynd 1990-2008

Hösten 2011 
Hösten 2013

Liten bildbilaga   

Västkuststiftelsen har alla år varit oss behjälplig med praktiska ting, vilket har att göra med att vi verkar i ett naturreservat. Det är oss till stor hjälp. 

Göteborgs ornitologiska förening stöder verksamheten ekonomiskt och moraliskt.