Stjärtmes 30/10 2005 Gråsiska 29/10 2005
Trädkrypare 29/10 2005 Pilfink 21/8 2005
Kungsfågel 11/9 2005 Svarthätta 11/9 2005