Verksamheten 2013

Efter förra hösten myckna regnande vilket gjorde den säsongen ganska rumphuggen har hösten 2013 inletts med ett par goda helger. Resultat, uppgraderas fortlöpande. Tabell 2013. Nedanstående bilder är klickbara.

28/9 Ringmärkning under förmiddagen, med bandspelare som lockade in främst kungsfåglar men också en flock med gråsiskor av rasen cabaret. Ringmärkte 50 ex, 9 arter.

11/10 Ringmärkning med gott resultat, 2 svartmesar, närmare 60 kungsfåglar och stationens femte varfågel, den förra kom 1997. Gråsiska av nordlig ras, tydligt större och ljusare. 106 ex, 9 arter.

Märkare 900 20131012_135953(0).JPG (146614 byte)

Koll 900 IMG_7114.JPG (68086 byte)

Kungsfågel 900 20131011 IMG_7049.JPG (47157 byte)

En fågel i handen 900 20131011 IMG_7041.JPG (52462 byte)
Stig Ingvor Björn Göran Ser ni rugg-gränsen? Kungsfågel hane 1K En fågel i handen...

Siskor ovanifrån 900 IMG_7027.JPG (64041 byte)

Gråsiskor 900 IMG_7032.JPG (66423 byte)

Varfågel 900 20131011 IMG_7063.JPG (41997 byte)

Varfågel fotograferas 900 20131011 IMG_7054.JPG (52741 byte)
cabaret och flammea Nordlig och sydlig Dagens clou, väl värd... ...att fotograferas

Blåmesen 900 20131011 IMG_7138.JPG (49577 byte)

Enveten blåmes 900 20131011 IMG_7146.JPG (49092 byte)

Enveten blåmes 900 20131011 IMG_7151.JPG (85702 byte)

Rugg-gräns trädkrypare 900 20131012_133852.JPG (72407 byte)
Björn och blåmesen Små men kan bitas Seså, iväg med dig nu! Trädkrypare gräns

18/10 Ringmärkning av 35 ex av 9 arter. Större hackspett ovanligast, 16 ex togs 1990-2009. Lika mycket nät och bandspelare som förra veckan - inte alls så många fågel. Så är det. Ingen fågelbild, istället gruppfoto.9/11 märkte 16 ex av 6 arter. Efter flera helgers uppehåll pga regn/blåst återigen, sträcket har mojnat lite. Lockade dock in lite stannfåglar, 228 totalt i år, planerade framtiden. Och Ingvor hade tagit med sig äppelkaka än en gång! Näten ner precis innan regnet, och i Götet hade det regnat hela dagen...