Utflykt
till
Fågel-
centralen

 

Nära Kungälv finns sedan 20 år en räddningsstation för skadade fåglar. 
Hit kommer folk med oljeskadade knölsvanar, vingbrutna ormvråkar,  fotskadade stadsduvor eller blyförgiftade hägrar. Någon gång kommer en pärluggla hit med hjärnskakning efter kollision med fönster. Alla behandlas oavsett sällsynthet. Det går bra att hälsa på fåglarna och samtidigt få information om arbetet på stationen. Verksamheten bedrivs ständigt med minimalt stöd av det allmänna och därför får grupperna betala för sig. Besökarna brukar mena att det är värt det.

Här finns också pilgrimsfalkar i bur. Detta var i många år basstation för Projekt Pilgrimsfalk, grundad av Göteborgs Ornitologiska förening. Här har många hundra falkar fötts upp och släppts ut, arten är nu tack vare detta åter bofast på många ställen i vår natur. Utan Projektet hade den varit utrotad i Sverige. Nu klarar falkarna sin egen förökning, en och annan pensionerad falk finns kvar till beskådande för den som vill se. 

Dessutom finns här kaniner, katter och höns, men någon bondgård är det inte. Huvuduppgiften är att hjälpa människor som kommer hit med skadade fåglar att se till att fåglarna överlever och tillfrisknar så att de kan släppas ut igen. Ofta lyckas man med detta, men en del fåglar är så svårt skadade att de inte kan räddas. Oljeutsläpp, trafikskador och förgiftningar är vanliga skadeorsaker. Under åren 1987-2004 har 4558 fåglar av 165 arter behandlats. Fiskmås, tamduva, sillgrissla och kattuggla har varit de vanligaste behandlade arterna på Fågelcentralen.

Kalla fakta: Fågelcentralen finns på norra Hisingen, väster om Kungälv.
Busshållplats Tullare Hög. Därifrån är det ca 15 minuters vandring.
För besök från skolor/föreningar ring 0303-165 01 för tidsbeställning.

UTFL_HOG_20051017_PA176471_900.JPG (101891 byte) UTFL_HOG_Aegolius_20051028_PA287361_900.JPG (110489 byte) UTFL_HOG_Bubo_bubo_20030612-019_P6090037_900.JPG (90111 byte)
Hög-hus 17/10 2005 Pärluggla 28/10 2005 Berguv 12/6 2003
UTFL_HOG_Circus_lyfter_20030906-068_P9060291_900.JPG (137865 byte) UTFL_HOG_Pilgrimsfalk_20050318_P3152112_900.JPG (116471 byte) UTFL_HOG_Strix_PA176421_20051017_900.JPG (106776 byte)
Brun kärrhök 6/9 2003 Pilgrimsfalk 18/3 2005 Kattuggla 17/10 2005