Uppdrag 2013

Lör 4 maj 7-12
Fågeltornskampen i Göteborg
Hjälper till att organisera lokalt. 
Sveriges ornitologiska förening 

Sön 5 maj 7-10
Fågelskådningens dag (organiserar lokalt). 
Fågelvandring i Slottsskogen. Samling vid Lilla dammen.
Göteborgs ornitologiska förening 
http://www.gof.nu/  

Lör 11 maj 630-900
Fågelsångsvandring i Vitsippsdalen
Synskadades förening i Göteborg

Mån 13 maj 14-15
Vi möter våren på Stampen och ser på vilka fåglar 
som finns och vad de gör i vårens tid. 
Träffpunkten Stampen 
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/traffpunkt/traffpunkten-stampen/ 

Onsdag 15 maj kl 13.00
Besök på Stora Utsikten i Slottsskogen med besök i Vattentornet.
Samling vid tornet. Hpl: Buss 60 till ändhållplats Masthugget.
OBS! Brant stig från busshållplats som leder upp
till tornet. Bilväg upp till Sjömansgatan. Vandringen är fullbokad.
OBS! Tornet är inte handikappanpassat och saknar hiss.
Göteborgs hembygdsförbund
http://www.hembygd.se/styrso/files/2013/01/GbgHembforb_program1_2013.pdf   


Tor 16 maj 8-14
Fågelvandring vid Grosjön, Skepplanda. 
Vi besöker för första gången denna lilla betagande slättsjö mellan bergen innanför Älvängen, i kanten av skogsområdet Risveden. Vi går cirka 5 km längs sjön, delvis i obanad terräng. Tag Västtåg från Centralen kl 07.45, anslutning till buss 431 från Älvängens resecentrum kl 08.22. Beräknad återkomst till Göteborgs central kl 14.00. 
Göteborgs ornitologiska förening, Aktiviteter för vardagslediga.    http://www.gof.nu/  

Mån 20 maj 14-15
Vi möter våren på Stampen och ser hur långt 
växtilivet hunnit i vårens tid.  
Träffpunkten Stampen 
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/traffpunkt/traffpunkten-stampen/ 

Tis 21 maj 18-21
Fågelvandring i Botaniska trädgården och Änggårdsbergen
Göteborgs Botaniska trädgård

Lör 25 maj 10-13
Slottsskogsvandring med ringmärkning av fågelungar i holkar, 
se på andungar, lukta på blommor och leta små kryp.
Strövare från Mölnlycke Friluftsfrämjande

Mån 27 maj 14-15
Vi ser på bilder på vanliga göteborgska kyrkogårdsfåglar. 
Träffpunkten Stampen 

http://goteborg.se/wps/portal/enheter/traffpunkt/traffpunkten-stampen/ 

Tor 30 maj 10-12
Svarte mosse, Vardags GOF

Tor 22 augusti 9-13
Brobacka, Vardags GOF

Lör 31 augusti 10-14
Om Göteborgs ornitologiska förening
Sjöbergens dag

Tis 3 september 16-18
Hökällaområdet
Studiedag Tångenskolan
 

Tor 26 september 12-14
Vintern kan vara en svår tid i naturen. Hur överlever djuren,
 hur klarar sig växter?
Frivilligcentralen Svängrummet www.flataskyrkan.se/svangrummet 
Svängrumsgatan 59, Västra Frölunda