Havet omger oss var vi än finns, vi kommer därifrån; det finns en viss risk att vi återvänder dit också så småningom om inte vårt kollektiva förnuft segrar. Atlanten söder om Kapstaden.
Vattnets unika egenskaper som gör att det kan fungera som lösningsmedel för många ämnen är grunden till  vattnets betydelse för det organiska livet på den enda vattenplaneten, Tellus.
De fyra elementen: vatten. Ty så är det med livet och med målet; det slutar liksom mittpå havet, och börjar liksom mittpå havet, och målet är liksom mittpå havet (Harry Martinsson).
Efter regnet ger sig vattnet av mot havet och skapar tillfälliga vattendrag där det antagligen har funnits små bäckar även förr i tiden, innan Slottsskogen blev park vid Majvallen.
Vindelälven skulle regleras men räddades, vid Ammarnäs vidgar den sig till sjön Gautsträsk där simsnäppor flockas i hundratal på våren i väntan på snöfri fjällhed, senare spricker björklöven ut