Suveräna små klättrare och hur söta som helst, lite påfrestande när man matar fåglar eftersom de 1) äter mycket 2) skrämmer bort små fåglar, men egentligen: vad gör det?
Locusta viridissima, betyder Allra Som Grönaste Vårtbitare.. den imponerande gadden i baken är ingen gadd, utan till för att lägga ägg nere i jorden, vi ser alltså en hona. Äter tyvärr inte vårtor.
Rådjurshonan med sitt kid inne i skogen, hon såg mig, viskade något till kidet vars ben vek sig, hon föll rakt ner tryckte sig mot marken. Jag tog något kort på håll, åter efter en timme: borta!
Siamesiska tvillingar av liten vattenödla? Kan se så ut, små salamanderyngel fotograferade i den ärevördiga Kikardammen vid Slottsskogens Observatorium, ibland kallas Ödledammen.
Katter passar illa i parker genom effektivt sökbeteende, allvarligt hot mot småfågel i stadsmiljö. Gillar ändå katter! Nu ökar dock räven och allt fler anslag om bortsprungna katter kommer upp....