Ut ur glömskan 

Fåglar på Västkusten är föreningsblad för Göteborgs ornitologiska förening.
Blad är det fel att kalla den nu för tiden; med moderna dataverktyg kan man
nu för tiden behändigt göra både eleganta tidningar och böcker på egen hand.
Dessa möjligheter kom först för något tiotal år sedan. Det vet du som är medlem;
är du inte det får du gärna testa oss.
http://www.gof.nu/

Här kommer länkar till ett antal äldre artiklar i FpV. Innehållet anser jag vara av 
tillräckligt intresse för att de ska återuppväckas och reproduceras, något som också 
sker i anslutning till en artikel om Fågelskådningens Förändrade Villkor i senaste 
numret av FpV. I artikeln hänvisas också till nyare artiklar; de läggs inte ut här. 


Andersson, D
.
(1995) Källstorps hålor, numera Källtorps våtmark. Fåglar på Västkusten 29:188-189.

Andersson, D. Andersson, R. (1975) Rörskär skövlat fågelparadis. Fåglar på Västkusten 9:34-36.

Andersson, R. (1976) Stadsvassarna – svunna fågelmarker vid Göteborg. Fåglar på Västkusten 10:26-34.

Andersson, R. (1994) Skäggmesen på Getterön. Meddelande nr 32 från getteröns fågelstation. Fåglar på Västkusten 28:59-64.

Assmundsson, B. (1986) Berguven tillbaka i Västsverige. Fåglar på Västkusten 20:89-93.

Cederlund, C-G, Pettersson, G, Rosenquist, G. (1975) Inventering av häckfågelfaunan på öar och skär inom Getterö-Balgöområdet 1974 . Meddelande nr 9 från Getteröns fågelstation. Fåglar på Västkusten 9:1-8.

Götmark, F. (1978) Gråsiskan (Carduelis flammea) – en ny häckfågel på Västkusten. Fåglar på Västkusten 12:38-44.

Mathiasson, S. (1995) Turkduvan – några minnen och lite allmänna funderingar. Fåglar på Västkusten 29:227-230.

Ström, K. (2000) Torslandaviken – från dump till vadehav – en restaureringsvision. Fåglar på Västkusten 34:147-153.

Ström, K, Börjesson, R. (1994) Skäggmesen vid Göta och Nordre älv. Fåglar på Västkusten 28:65-69.

Sylvén M.
(1977). GOF:s höstresa till Turkiet 1976. Fåglar på Västkusten 11:1-5.

Wallin, K. (1998) Cykelskådning på 50-talet. Fåglar på Västkusten 31:26-29.