Välens fågeltorn

Denna stadsnära fågellokal är välbesökt, fågeltornet ligger ett fåtal meter från busshållplats och bilparkering, kan vid behov besökas 
i all hast för att "kolla läget". Vadarstranden ligger rakt nedanför
och är väl åtkomligt med moderna tubkikare; genom flitiga besök
har 215 arter rapporterats här, Välen är en av landskapets tio artrikaste lokaler.
           Fågeltornet invigdes 1999 av landshövding Göte Bernhardsson. Det är en stabil konstruktion med ordentligt skydd
för regn och vind. Störningar förekommer förstås från trafiken på gatan utanför men  tornets konstruktion skyddar i viss mån.
På köpet får man förstås en något sämre överblick. Det enda
man kanske kan sakna som besökare är en soffgrupp inne i
tornet men det finns en på utsidan.
            På bilderna tagna 2003-04 syns träd framför tornet. De
höggs ner ungefär 2008 av Park och Naturförvaltningen för att ge
tofsvipors ungar bättre överlevnadsmöjligheter men det är oklart
om det givit önskat resultat. Tidigare kunde sidensvansar och
steglits ses i dessa träd.