Torslandavikens fågeltorn

   


Torslandaviken är en populär fågellokal, minst sagt. Tusentals besök årligen innebär också att mycket fåglar ses vilket ger fler besök, som det brukar vara. Området är stort och svårt att överskåda. Vill man se fåglar får man flytta sig mellan olika platser och vara beredd att vandra en del.
               Behovet av upphöjda utsiktsplatser i form av fågeltorn finns
och bör komma att  tillfredsställas med tiden. Tills dess finns ett fågeltorn norr om Karholmsdammen, ett stabilt torn på en bergknalle. Det  invigdes i september 2003. Alldeles bredvid går Torslandavägen,
vilket innebär avsevärda bullerstörningar under stora delar av dagen. Tornet ligger dessutom på alltför stort avstånd från Karholmsdammen för att vara omedelbart attraktivt för fågelskådare vilket märks på antalet besökare. Enligt rapportboken hade tornet något år efter invigningen
tre besök i månaden, ungefär lika många som varje dag rapporterar
på Svalan från lokalen.
            Fågeltornet bör dock vara utmärkt för att närmare kunna studera sträcket över området, vilket veterligt ingen har gjort. Vanligen passerar sträckande flockar rakt förbi tornet. Man når bäst tornet genom att parkera vid modellflygbanan och sedan följa Karholmsdammens strand norrut. Det går också med lite is i magen att ta sig över Torslandavägen men kan innebära vissa risker i den täta trafiken, det finns inga övergångsställen.