Tjolöholms fågeltorn

   


Vid en av de gamla klassiska fågellokalerna på Västkusten står sedan många år ett fågeltorn av ganska traditionellt snitt. Med ett inbyggt hus på plattformen , bra vid oväder men annars i någon mån i vägen; dock går det att öppna fönster. Placeringen av tornet är genomtänkt, kort väg från en p-plats begränsad till ett fåtal bilar och enbart avsedd för gäster till fågeltornet... ofta ser man bilar på denna parkering och tornet är tomt. Kan bero på att parkeringen bortåt Slottet är avgiftsbelagd dock med måttlig avgift.
                      Vägen till tornet är smal och man vill helst inte möta andra bilar, men vägen är i gengäld kort. Från tornet har man god utsikt över den södra viken "Fågeltornsviken" vid Tjolöholm och tillika strandängarna. Här kan en del både änder och vadare rasta, ett inte obetydligt sträck av bland annat rovfåglar passerar över området ofta längs bergskammen i väster.
            För den historiskt intresserade kan påpekas att just detta berget i väster tjänade som utsiktsplats under åren före tornet, möjligen ungefär till 1980 (?). På den tiden fanns varken kanadagäss eller grågäss men väl under höst och vinter rastande flockar med sädgäss och en och annan fjällgås. Dessa gåsflockar var orsaken till att motorvägen söderut kom att läggas uppe i
skogen och inte över Tjolöholms strandängar. Att detta hot mot Tjolöholms fina fågelmarker undanröjdes är ett bevis på att det lönar sig att protestera vilket Göteborgs ornitologiska förening gjorde med Allan Andersson i spetsen.