Svarttjärns fågeltorn

   


I kanten av Delsjöskogarna ligger en liten sjö där en och annan göteborgare tagit sina första stapplande steg på fågelskådningens lysande väg. Då fanns här häckande smådopping, sothöns och ett par knölsvanar som hade bo i södra dammen bredvid den vägbank som byggts över tjärnen på en bädd av ris en gång. Hanen var mycket noga med att inte släppa förbi vare sig cyklister eller joggare utan attack 
vilket ibland kunde ställa till det.
             Numera finns inga smådoppingar här och knölsvanen har inte häckat på snart 20 år. Något par sothöna finns fortfarande kvar, ibland ses också rastande storskrakar och krickor. Fågeltornet har funnits länge och är ett utmärkt regnskydd, visserligen på bekostnad av utsikten. Det är föredömligt placerat nära fågellokalen som sig bör,  trafiken är långt borta och tornet kan vara ett bra och lugnt etappmål efter en vederkvickande vandring i omgivande storskogar.