Svankällans fågeltorn

   


En damm vid Kärra mo på Hisingen möblerades om helt med hjälp av EU-medel i början på 2000-talet. Resultatet blev ett prydligt våtmarks- område med öppna vatten, vassområden och vandringsleder en runt sjön. Dessutom byggdes gömsle och ett fågeltorn som utan tvekan är regionens största och stabilaste. De något egendomliga stolpskydden som ser ut som upp och nervända plåthinkar kan dock ibland vara i vägen vid tubskådning...
                Placeringen ett stycke från allfarvägarna ger en ganska lugn miljö, här finns sittplatser och tornet är i två våningar för förbättrad översikt av dammarna och området.
               I början fanns här mindre strandpipare och smådopping men efterhand har området genomgått en naturligt utveckling och vadar- stranden har vuxit igen. Kanadagås har häckat liksom brun kärrhök, området omkring sjön består av skogar där både järpe (1977, 1986) och tretåig hackspett (2005, 2008) setts genom åren. Besök kan alltså med fördel kombineras med en liten skogsvandring, detta område
på Hisingen ligger tillräckligt långt från staden för att locka en del
fåglar man oftast ser längre ut i vildmarken.