Ödsmåls kiles observationsplattform

    


Denna lokal är antagligen främst bekant som en av södra Bohusläns bästa vadarlokaler med totalt 36 rapporterade vadararter genom tiderna, några riktigt ovanliga. Storspovflockar över hundratalet individer har rastat, krickor med någon gång närmare tusentalet individer har setts, på hösten syns här 3-400 småskrakar. Ibland 
jagar pilgrimsfalk som sig bör på goda fågellokaler efter kusten. 
          Fågelplattformen är inte särskilt hög men i det flacka landskapet fungerar den ändå bra som utsiktspunkt. Här finns varken skydd för regn eller blåst,  inte heller någon sittplats. De flesta som kommer hit stannar bara till en kort stund; vid kontroll på Svalan 2011 visar det 
sig att ett fåtal observationer varat 20-30 minuter med längsta tid 40 minuter. 
          Man kommer hit genom att åka mot Marstrand och ta av mot Rörtången vid Vävra korsväg.